Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Filter de nieuwsbrieven op afzender en/of thema

U kunt hier een specifieke afzender kiezen.

U kunt hier een specifiek thema kiezen.

Selecteer de nieuwsbrieven waarvoor u zich wilt aanmelden

Het project heeft als doel het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda.
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: Periodiek
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda
Informatie over de aanleg rond de overnachtingshaven in Spijk.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 2 jaarlijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Aanleg overnachtingshaven Spijk
Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde. In deze nieuwsbrief informeren wij u over alle werkzaamheden in en rond de Twentekanalen. Ook vindt u in deze nieuwsbrief achtergrondartikelen en interviews met belanghebbenden en betrokkenen. Deze nieuwsbrief vervangt de losse edities ‘Verruiming Twentekanalen fase 2’, ‘Sluis en Gemalen Eefde’ en ‘Waterbeheer zijtak Twentekanaal’.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Aanpak Twentekanalen
mbt updates over vliegveld Lelystad
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: 5x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Luchtvaart, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Lelystad Airport
Deze nieuwsbrief van de Academie voor Internationale Betrekkingen informeert je over lopende activiteiten en nieuw te starten leertrajecten, programma’s en workshops op het gebied van de internationale functie. Werk jij met internationale dossiers of binnen een internationale context? Bekijk onderstaande artikelen en schrijf je in. De Academie voor Internationale Betrekkingen helpt je graag bij je werk op internationaal gebied.
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: ACADEMY NEWSFLASH
De nieuwsbrief antibioticaresistentie biedt een overzicht van beleidsactiviteiten, goede voorbeelden uit het (zorg)veld en een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de sectoren die zich in Nederland bezighouden met antibioticaresistentie.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Antibioticaresistentie
Bij een tekort aan een geneesmiddel mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden tijdelijk alternatieven afleveren aan artsen. IGJ moet hiervoor toestemming verlenen. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van welk geneesmiddel u een alternatief mag leveren.
Afzender: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Frequentie: Bij een nieuw besluit.
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Besluiten alternatieve levering geneesmiddel bij tekort
Deze nieuwsbrief is bedoeld om Nederlanders die in het VK wonen op de hoogte te houden van de gang van zaken rond Brexit.
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: Maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Brexit Update voor Nederlanders in het VK
De NVWA houdt in het kader van haar toezicht op de Wet op de dierproeven toezicht bij ongeveer 80 instellingsvergunninghouders. Via deze nieuwsbrief deelt de NVWA informatie over haar toezicht met de instellingsvergunninghouders. NB. het is de bedoeling dat alleen instelllingsvergunninghouders zich op deze nieuwsbrief kunnen abonneren.
Afzender: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Frequentie: 2x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Centrale Handhaving Dierproeven
Het CET-md biedt een geïntegreerd expertadvies van negen deskundige (overheids)instellingen en kennisinstituten.
Afzender: Rijksoverheid
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Crisis Expert Team milieu en drinkwater
Het CET-md biedt een geïntegreerd expertadvies van negen deskundige (overheids)instellingen en kennisinstituten. De doelgroep bestaat uit iedereen die betrokken is bij het netwerk van CET-md en op de hoogte wil blijven van belangrijke informatie , wetenswaardigheden, netwerkdagen OTO-activiteiten en overige bijeenkomsten op het gebied van de crisisbeheersing. De nieuwsbrief staat ook open voor netwerkpartners die iets kwijt willen dat voor het CET-md van belang is en dit met anderen wil delen.
Afzender: Inspectie Leefomgeving en Transport
Frequentie: Elk kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md)
De nieuwsbrief van het Landelijk Bureau Bibob houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van de Wet Bibob. U treft in deze nieuwsbrief onder meer links naar nieuwsartikelen en relevante jurisprudentie aan, alsmede achtergrondinformatie over Bibob.
Afzender: Dienst Justis
Frequentie: 6 - 8 weken
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Landelijk Bureau Bibob
Elke Nederlander heeft recht op goede informatie van de overheid. De overheid moet geloofwaardig en transparant zijn. Hiervoor moet haar informatie duidelijk, betrouwbaar, volledig en snel beschikbaar zijn. Goede archivering helpt daarbij.
Afzender: Doc-Direkt
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Doc-Direkt / Rijksinformatie op orde
Nieuwsbrief voor inhuur verantwoordelijke managers (OCW-breed) om te informeren over de voortgang, ontwikkelingen, updates en gerelateerde zaken omtrent het dynamisch aankoopsysteem.
Afzender: Dienst Uitvoering Onderwijs
Frequentie: Twee keer per maand.
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)
Nieuwsbrief van PBL over de lerende evaluatie van het natuurbeleid. Hoe pakken provincies het natuurbeleid aan, nu zij meer taken hebben gekregen door de decentralisatie? Wat kunnen ze van elkaar leren? En worden de afgesproken doelen en ambities gehaald?
Afzender: Planbureau voor de Leefomgeving
Frequentie: Een paar keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Evaluatie Natuurpact: leren van de ervaringen met het natuurbeleid
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor VWS-medewerkers, die op de hoogte willen blijven van vacatures binnen en buiten VWS.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: Tweewekelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Externe vacatures VWS
De nieuwsbrief is bedoeld om stakeholders in de grensregio in Nederland en de buurlanden te attenderen op de ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. De doelgroep bestaat uit stakeholders in de grensregio’s, ministeries en vertegenwoordigers uit buurlanden, euregio’s en het Benelux secretariaat.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 1x per maand
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Grensoverschrijdende Samenwerking
Wekelijks overzicht van actualiteiten uit wereldwijd landbouwradennetwerk
Afzender: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Frequentie: wekelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Highlights Landbouwradennetwerk
Financieel interbestuurlijke informatie
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 1x per maand
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: IBI-nieuwsbrief
Nieuwsbrief voor werkgevers, universiteiten, au-pair bureaus en andere zakelijke instellingen die te maken hebben met vreemdelingen.
Afzender: Immigratie- en Naturalisatiedienst
Frequentie: 4 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: IND Zakelijk
U ontvangt deze mail omdat u interesse heeft getoond in activiteiten van en gerelateerd aan het Informatieberaad Zorg.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: 4 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Informatieberaad Zorg
Via deze nieuwsbrief houdt DPC u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het inhuren van communicatieprofessionals bij de Rijksoverheid. Het gaat zowel om inhuur via de Communicatiepool als om inhuur via de vier door DPC geselecteerde detacheringsbureaus.
Afzender: Dienst Publiek en Communicatie
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Inhuur communicatieprofessionals Rijksoverheid
This will serve as an invitation with 'Save the Date', and then, nearer to the date a reminder etc.
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: 1 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Invitation
Magazine van het Rijksvastgoedbedrijf met een terugblik op het voorgaande jaar
Afzender: Rijksvastgoedbedrijf
Frequentie: jaarlijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Jaarverslag van het Rijksvastgoedbedrijf
Aankondiging voor inloopavond over de Kadeverlaging Scherpekamp en toelichting op het project
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Kadeverlaging Scherpekamp
Via de artikelen, interviews, filmpjes en foto's in het Kwartaalbericht wil de ANVS haar relaties informeren over haar werkzaamheden en taken. Dit digitale magazine maakt het werk van de ANVS toegankelijk en zichtbaar.
Afzender: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Frequentie: Het Kwartaalbericht verschijnt vier keer per jaar
Thema: Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Kwartaalbericht ANVS
De nieuwsbrief lerarenregister is bedoeld voor schoolbesturen en HR-medewerkers van po, vo en mbo. Onderwerp: registratie basisgegevens leraren voor het lerarenregister.
Afzender: Dienst Uitvoering Onderwijs
Frequentie: 1x per maand
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Lerarenregister, wat betekent dit voor u?
Relatiemagazine van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Afzender: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Frequentie: 3 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Defensie, Economie en ondernemen, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Voeding
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: LNV in Beeld
Het migratieterrein is constant in beweging. Voor wie op dit terrein werkt is actuele informatie een must. Migration Moves is de e-zine van het Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken (DGVZ). Wij maken informatie op het terrein van migratie beschikbaar, inzichtelijk en overzichtelijk voor DGVZ-medewerkers en andere belangstellenden. Dit doen wij door rubrieken aan te bieden over onderzoek, media, evenementen, opleidingen en nog meer.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: Maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Migration Moves
Een nieuwsbrief met actuele en relevante informatie met betrekking tot rechtsstaatsopbouw in het buitenland door Nederlandse experts op het brede werkterrein van Veiligheid en Justitie. Doelgroep: Rijksambtenaren, NGOs en geïnteresseerden
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: elk kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rechtsstaatsopbouw Veiligheid en Justitie
Het MIRT-Onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA) is één van de acht projecten die onderdeel zijn van de Meer Bereiken-aanpak. Het onderzoek richt zich grofweg op de corridor Alkmaar – Haarlem – Amstelveen, met als belangrijke verbinding de A9. De geconstateerde knelpunten uit de MONA-studie vormen de start van dit onderzoek. Het primaire doel is het zoeken naar oplossingen van de bereikbaarheidsknelpunten.
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: Iedere 3-6 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: MIRT-Onderzoek Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam (NowA)
tbv informeren stakeholders
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 10 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nationale omgevingsvisie
Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? Zeker is dat er steeds meer aandacht komt voor de vele kansen die de natuur de mens biedt. Denk bijvoorbeeld aan wateropvang in natuurgebieden en bestuiving van landbouwgewassen door bijen. Omgekeerd kan de mens zich van die diensten verzekeren door in de natuur te investeren. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen. Het PBL werkt voor NKN nauw samen met Wageningen UR, IVM Institute for Environmental Studies, Deltares en CLM. In de nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws van het programma!
Afzender: Planbureau voor de Leefomgeving
Frequentie: onregelmatig
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Natuurlijk Kapitaal Nederland
Het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen bericht een keer in de twee maanden over recente en actuele gebeurtenissen.
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: 1x per twee/drie maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NCP Actueel
Als u op de hoogte wilt blijven van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dan kunt u zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief. U krijgt dan bericht wanneer er een nieuwe publicatie verschijnt.
Afzender: Sociaal en Cultureel Planbureau
Frequentie: Ca. 45 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwe publicatie SCP
Het CRa adviseert het Rijk gevraagd en ongevraagd over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de complete stad tot een betere delta en de energietransitie.
Afzender: Rijksoverheid
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief - College van Rijksadviseurs
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Lerarenregister.
Afzender: CIBG
Frequentie: 8x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief aanbieders Lerarenregister
Nieuws- en persberichten van de Algemene Rekenkamer
Afzender: Algemene Rekenkamer
Frequentie: Ongeveer 40 per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer
Het BIG-register houdt u regelmatig op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met het BIG-nieuws.
Afzender: CIBG
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief BIG-register
Deelnemers en geïnteresseerden structureel op de hoogte houden van nieuws, belangrijke wijzigingen, aanbestedingen en overige items mbt de Categorie Datacenters
Afzender: Dienst Uitvoering Onderwijs
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Categorie Datacenters
Met deze nieuwsbrief houden wij geïnteresseerden op de hoogte van beleidsontwikkelingen, praktijkervaringen en ander nieuws over digitale toegankelijkheid.
Afzender: Logius
Frequentie: Driemaandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief DigiToegankelijk
nieuwsbrief Doc-Direkt gericht aan interne medewerkers en externe relaties binnen het rijk
Afzender: Doc-Direkt
Frequentie: om de week
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Doc-Direkt
In de nieuwsbrief Eerlijk, Gezond en Veilig Werk is meer te lezen over de ontwikkelingen binnen het programma. Ook zijn er instrumenten te vinden die kunnen helpen het arbobeleid binnen de organisatie te optimaliseren.
Afzender: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Frequentie: 1x per kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bouwen, wonen en leefomgeving, Defensie, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Eerlijk, Gezond en Veilig Werk
Deze nieuwsbrief EVOA brengt nieuws en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van EVOA-vergunningverlening.
Afzender: Inspectie Leefomgeving en Transport
Frequentie: 1 keer per 3 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief EVOA
De Nieuwsbrief Innovatie-estafette geeft nieuws op het gebied van (Nederlandse) innovatie en informatie over het tweejaarlijks evenement Innovation Expo. Op 4 oktober vindt de 7e editie van de Innovation Expo plaats in Rotterdam in de RDM Onderzeebootloods. Het evenement heeft als titel Global challenges, Dutch solutions en toont innovaties op het gebied van circulaire economie, energie, water, mobiliteit, de gebouwde omgeving, voedsel, gezondheid (niet gezondheidszorg) en sleuteltechnologiën en trekt enkele duizenden bezoekers.
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: maandelijks
Thema: Achtergrond energiebesparing, Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Energiebesparing internationaal, Energiebesparing woonconsument, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Innovatie-estafette
De nieuwsbrief van IUC-Noord houdt u periodiek op de hoogte van de laatste nieuws en ontwikkelingen binnen SSO-Noord op het gebied van inkoop
Afzender: Dienst Uitvoering Onderwijs
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief IUC-Noord
Het KNMI informeert u over de ontwikkeling van de nieuwe KNMI-klimaatscenario's die in 2021 worden gepubliceerd. Ook wordt u op de hoogte gehouden over bijeenkomsten voor gebruikers van klimaatscenario's.
Afzender: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Frequentie: 1 à 2 keer per jaar
Thema: Achtergrond energiebesparing, Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Energiebesparing internationaal, Energiebesparing woonconsument, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief KNMI-klimaatscenario's
Het programmateam LVO van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail wil de doelpgroep op regelmatige basis informeren over nieuwe ontwikkelingen. Met het uitbrengen van het programmaplan is de voorbereidende fase afgerond en is het programma in de meer uitvoerende fase gekomen. De overwegaanpak vraagt een vernieuwende benadering, gebaseerd op een integrale probleemanalyse gericht op de gebruikers, en op meer samenwerking tussen alle relevante partijen. De doelgroep bestaat uit decentrale overheden, wegbeheerds, ProRail, specilisten en medewerkers binnen het ministerie van IenM die betrokken zijn bij overwegen.
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: Zo vaak als nodig is
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het Lerarenregister.
Afzender: CIBG
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Lerarenregister
Veilig wonen, werken en naar school in het aardbevingsgebied. Dat is het uitgangspunt van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). NCG werkt aan het versterken van woningen en gebouwen. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. Dit alles om te bouwen aan een kansrijk Groningen.
Afzender: Nationaal Coördinator Groningen
Frequentie: Minimaal 4 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Nationaal Coördinator Groningen
Deze nieuwsbrief van Octrooicentrum Nederland bevat informatie over actuele ontwikkelingen in de administratieve processen op het gebied van octrooiregistratie en octrooibeheer.
Afzender: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Frequentie: 3 a 4 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Octrooiregistratie
Met deze maandelijkse nieuwsbrief houdt de stuurgroep van de proeftuin Screening & Diagnostiek regio Rotterdam betrokkenen en belanghebbenden op de hoogte van de voortgang van de proeftuin. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de verschillende instanties die betrokken zijn bij de proeftuin of die in de proeftuin zijn vertegenwoordigd.
Afzender: Dienst Justitiële Inrichtingen
Frequentie: Maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Proeftuin Screening & Diagnostiek, regio Rotterdam
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle betrokken binnen DJI en alle ketenpartners die betrokken zijn bij re-integratie van (ex-)gedetineerden. In de nieuwsbrief worden actuele zaken gemeld.
Afzender: Dienst Justitiële Inrichtingen
Frequentie: tweemaandelijks
Thema: Aangifte geboorte en naamskeuze kind, Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Re-integratie (ex-)gedetineerden
Nieuwsbrief over het interdepartementale programma Rijk aan Informatie dat toewerkt naar een robuuste en flexibele informatiehuishouding van het Rijk.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijk aan Informatie
De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt straks niet langer meer dwars door Badhoevedorp, maar komt 600 meter vanaf de rand van de bebouwing te liggen. Gereed: verwachting 2018
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per maand
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat - A9 Omlegging Badhoevedorp
Info voor stakeholders (over peilbesluit)
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x pj
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Peilbesluit Ijsselmeergebied
Rijkswaterstaat verbreedt de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Gereed: 2016
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A12, wegverbreding Ede -Grijsoord
Nieuwsbrief over project ViA15. Dit project houdt het volgende in: het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 twaalf kilometer doortrekken en aansluiten op de A12. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4 tot 6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A12/A15: Ressen - Oudbroeken (ViA15)
De aanleg van de nieuwe verbindingsweg A13/A16 kan een oplossing bieden voor de drukte en files. Start: 2012
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A16 Rotterdam
Rijkswaterstaat verbreedt de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein om de files terug te dringen. Gereed: 2015
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A15 Maasvlakte Vaanplein
Rijkswaterstaat gaat de doorstroming bij de afslag Moordrecht op de A20 en de N456 verbeteren. Gereed 2016.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A20/N456 Moordrecht
Rijkswaterstaat onderzoekt welke oplossing het meest duurzaam is en de doorstroming verbetert op de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder. Nu én in de toekomst.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A27 Houten - Hooipolder
Op de A1 en A27 staan ’s ochtends en ’s avonds regelmatig files. Naar verwachting zal de verkeerssituatie verslechteren als er niets gedaan wordt. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de A27 en A1 tussen Utrecht-Noord, Knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A27/A1: Utrecht-Noord - Knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten
Op de Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen. Hierdoor ontstaan problemen, zoals files, geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. Tijdens de planstudie Ring Utrecht worden hiervoor oplossingen onderzocht.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A27/A12 Ring Utrecht
De regio Den Haag (Haaglanden) moet een aantrekkelijk gebied blijven voor inwoners en bedrijven. Om dat te realiseren, is het belangrijk dat de regio goed bereikbaar blijft. Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in de regio Haaglanden nemen daarom een aantal maatregelen op de A4 en de N14.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 keer per 2/3 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A4 Haaglanden – N14
De Blankenburgverbinding verbindt de A15 Maasvlakte/Mainport Rotterdam met de A20 Westland/Haaglanden.Hiermee verbetert Rijkswaterstaat de bereikbaarheid van Rotterdam.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Blankenburgverbinding
Intelligente Transport Systemen (ITS) ontwikkelen zich de komende jaren verder en bieden kansen voor weggebruikers, wegbeheerders en het Nederlandse bedrijfsleven. Rijkswaterstaat werkt momenteel aan de invoering van 2 coöperatieve ITS diensten: ‘waarschuwen bij wegwerkzaamheden’ en ‘sensordata uit voertuigen’.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per 6 weken
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Coöperatieve ITS Corridor
Nieuws voor omwonenden en belanghebbenden over het project Dijkversterking Vlieland (verkenningsfase)
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per 6 weken
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Dijkversterking Vlieland
Rijkwaterstaat richt de Heesseltsche uiterwaarden opnieuw in. Zo verkleinen we de kans op overstromingen en ontwikkelen we nieuwe natuur.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Herinrichten Heesseltsche Uiterwaarden
De Afferdense en Deestse Waarden vormen een gebied langs de Waal van 3 km. Rijkswaterstaat richt dit gebied opnieuw in, samen met lokale overheden en Staatsbosbeheer.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden
Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Kaderrichtlijn Water Midden Nederland
KARGO is een project voor de renovatie van acht stalen boogbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal. De afkorting KARGO staat voor Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat KARGO
Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers langs de Beneden-Lek bij Bergambacht. Dit zorgt voor een vlottere en veilige doorstroming van beroepsvaart op de Lek en voldoende rustplaatsen voor binnenvaartschippers.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3 tot 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht
De Kaderrichtlijn Water moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Ook in Zuid-Holland.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Zuid-Holland
Het project Modernisering ObjectenBediening Zeeland (MOBZ) staat voor de realisatie van centrale 24- uursbediening van alle sluizen en bruggen in beheer van Rijkswaterstaat Zeeland.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ)
Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de N18 tussen Varsseveld en Enschede. We gaan de weg om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo leiden. Hiermee bereiken we een verbeterde verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat N18, de nieuwe Twenteroute
De drukke N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Voor een betere doorstroming passen we de weg aan tot een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken. Ook verminderen we het aantal oversteken en vervangen deze voor een deel door ongelijkvloerse kruisingen. Zo creëren we een veiligere verkeerssituatie.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 2-3 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat N35 Nijverdal-Wierden
Tussen Zwolle en Wijthmen ontstaan in de ochtend- en avondspits lange files op de N35. We verbreden de weg, verleggen een deel en leggen een viaduct met op- en afritten aan om het verkeer meer ruimte te geven.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat N35 Zwolle-Wijthmen
De circa tachtig jaar oude keerschutsluis Limmel bij Maastricht wordt vervangen door een nieuwe en bredere keersluis. De Maasroute wordt mede dankzij de nieuwe keersluis beter bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen en is straks een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen in Europa. Voor het fiets- en autoverkeer komt een nieuwe weg over de sluis die zorgt voor een betere verkeersveiligheid. Verwachting is dat de nieuwe keersluis Limmel in 2018 gereed is.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Nieuwe Keersluis Limmel
Om het vervoer over het water de komende jaren te kunnen waarborgen, pakt Rijkswaterstaat de de Zuid-Willemsvaart aan. Tot eind 2014 is Rijkswaterstaat bezig. Het kanaal wordt verbreed, uitgegraven en omgelegd. Zo kan het kanaal in de toekomst schepen met 3 lagen containers aan.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Omlegging en Opwaardering Zuid-Willemsvaart
Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel. Met de realisatie van aanlegplaatsen waarborgt Rijkswaterstaat een veilige scheepvaart.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Overnachtingshaven Giesbeek
Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe overnachtingsplaatsen voor binnenschippers in het gebied rond Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Overnachtingsplaatsen Merwede
IMPAKT is een unieke programma waarbij samenwerking een essentiële factor is. Deze nieuwsbrief geeft alle partijen de mogelijkheid op de hoogte te blijven van landelijke verrichtingen.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per 1 a 2 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Programma IMPAKT
Rijkswaterstaat gaat de A1 tussen aansluiting Bunschoten en knooppunt Hoevelaken verbreden van 2 naar 3 rijstroken in de richting van Amsterdam naar Apeldoorn. Hiermee worden de files op dit traject aangepakt en wordt de doorstroming verbeterd
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Project A1 Bunschoten - Hoevelaken
De waterveiligheid op Marken, een schiereiland in het Markermeer, voldoet niet aan de eisen. Daarom startten we de pilot Meerlaagsveiligheid Marken, waarbij we vanuit 3 lagen aan de bescherming tegen het water werken.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Rijkswaterstaat Project Dijkversterking Marken
Rijkswaterstaat verbetert de doorstroming van de scheepvaart met de aanleg van een 3e kolk in de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat project Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
Door te hoge of te lage waterstanden wordt de Meppelerdiepsluis op onverwachte momenten gestremd voor de scheepvaart. Om stremmingen te voorkomen, bouwt Rijkswaterstaat de sluis om van keersluis tot schutsluis. De nieuwe sluis wordt breder en dieper dan de huidige, waardoor grotere schepen vlotter en veiliger kunnen passeren. Daarnaast vervangen we het bedieningsgebouw en de bestaande brug in de Hasselterdijk (provinciale weg N331).
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Project Meppelerdiepsluis
De Noordersluis bij IJmuiden bereikt in 2029 het einde van de technische levensduur. Ook is de sluis te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen. Daarom bouwt Rijkswaterstaat een nieuwe, grotere zeesluis bij de ingang van het Noordzeekanaal.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 keer per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Project Nieuwe Grote Zeesluis IJmuiden
De mate van stroefheid van het wegdek is belangrijk voor veilig weggebruik. Op 1 maart 2017 gaat Rijkswaterstaat over op een nieuwe meetmethode. Deze methode, op basis van Side Way Force, wordt al door 9 andere Europese landen gebruikt. Door de overgang wordt de kwaliteitsborging uniform.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: nog onbekend
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Project Nieuwe MeetMethode Stroefheid
A12: renovatie Galecopperbrug. Rijkswaterstaat renoveert de Galecopperbrug in de A12 bij Utrecht. We versterken de brug en vernieuwen het wegdek. Door het onderhoud kan de brug weer 30 jaar mee en kunnen schepen met een hogere lading ook onder de brug doorvaren.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per 2 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Renovatie Galecopperbrug
Door de toename van (zwaarder) verkeer is versterking van de Nijkerkerbrug nodig. De omgeving wordt op de hoogte gehouden van de werkzaamheden die eventueel overlast veroorzaken.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: tweemaandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat renovatie Nijkerkerbrug
Het stuwensemble Nederrijn en Lek zorgt voor voldoende (zoet) water in het rivierengebied en het IJsselmeer en vlotte en veilige scheepvaart in de Rijntakken Nederrijn en Lek, en IJssel. Om te zorgen dat de stuwen veilig en betrouwbaar blijven werken, voert Rijkswaterstaat een renovatie uit.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per kwartaal
Thema: Aanpak fraude met belastingen en toeslagen, Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek
Door de klimaatsverandering stroomt er in de toekomst meer water door de Lek. Om de Lek meer ruimte te geven en het water versneld af te voeren, leggen we oevergeulen aan. Ook verlagen we de toegangsdam naar het Stuweiland (Ossenwaard) en verleggen we een zomerkade.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Ruimte voor de Lek
Rijkswaterstaat breidt de A1 en A6 tussen Diemen en Almere Havendreef uit. Deze uitbreiding maakt deel uit van de aanpak van het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A1/A6 Diemen - Almere Havendreef
In 2017 is Rijkswaterstaat begonnen met de verbreding van de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. De werkzaamheden aan de A6 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per maand
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost
Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht verbreden. Een deel van de weg leggen we verdiept aan, met 2 overkappingen.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen)
Rijkswaterstaat legt op de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg) extra rijstroken en een tunnel aan. Dit project maakt deel uit van de uitbreiding van het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)
Rijkswaterstaat breidt de A1 en A6 tussen Diemen en Almere Havendreef uit. Deze uitbreiding maakt deel uit van de aanpak van het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per 2 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
Nieuws vanuit het werkveld strategische verkenningen.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Strategische Verkenningen
Rijkswaterstaat heeft onderzocht hoe de doorstroming op de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Beekbergen op korte termijn te verbeteren is. We zochten naar oplossingen die vrij snel uitgevoerd kunnen worden. Hiermee bereiken we een betere doorstroming op knooppunt Beekbergen en minder files op het traject.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per 2 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Cultuur, sport en vrije tijd
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat uitbreiding A1 Oost
Rijkswaterstaat verbreedt de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken voor betere doorstroming. Een betere doorstroming is van groot economisch belang voor dit gebied.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief A2 verbreding het Vonderen Kerensheide
Het Wilhelminakanaal verbreden en verdiepen we bij Tilburg over een lengte van 4 kilometer. Naast de huidige sluis III wordt een nieuwe sluis gebouwd. Ook komt er een zwaaikom, waar schepen kunnen keren.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg
Tussen de Pannerdensche Kop en IJsselkop verlaagt Rijkswaterstaat kribben en een aantal gestrekte oevers. Hierdoor vindt het water gemakkelijker zijn weg, terwijl de vaargeul behouden blijft. Door de maatregel daalt de waterstand bij zeer hoogwater met 4 cm.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: variabel
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat verlaging van kribben en oevers langs Pannerdensch Kanaal
Tot medio 2020 versterkt Rijkswaterstaat de Houtribdijk tussen IJsselmeer en Markermeer, zodat deze dijk weer lang meekan en grotere stormen kan weerstaan. We versterken de Houtribdijk deels met zandige oevers en deels met breuksteen. De Houtribdijk is cruciaal voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied en verbindt Lelystad en Enkhuizen.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: Vier keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Versterking Houtribdijk
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de zakelijke partners van Rijkswaterstaat.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie
Nieuwsbrief bestemd voor partijen in de spoorgoederenvervoer
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: 4 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Spoorgoederenvervoer
Communiceren over de onderwerpen waar het SEE mee bezig is, onder meer MKBA gerelateerd, organisatiewijzigingen, evenementen. verspreiden van het MKBA gedachtengoed onder niet-economisch geschoolden.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Financiën, Economie en ondernemen
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Steunpunt Economische Expertise (SEE)
Nieuwsbrief voor overheidswerkgevers over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 10 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bouwen, wonen en leefomgeving, Defensie, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Wnra
Elk kwartaal geeft de Directie Informatievoorziening de Nieuwsflits uit met daarin een overzicht van de actuele projecten, uitgevoerd voor de verschillende organisatie-onderdelen van DJI.
Afzender: Dienst Justitiële Inrichtingen
Frequentie: Elk kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Defensie, Democratie, Financiën, Magazines, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsflits Directie Informatievoorziening
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de nieuwsberichten op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - Algemeen nieuws
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de berichten import veterinair online (IVO) op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - bericht import veterinair online (IVO)
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen consumentenartikelen op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding consumentenartikelen
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen export fytosanitair op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding export fytosanitair
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen export veterinair op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding export veterinair
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen import levensmiddelen op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding import levensmiddelen
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen import veterinair op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding import veterinair
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen invasieve exoten op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding invasieve exoten
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmelding plantenziekten en plagen op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding plantenziekten en plagen
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen veehouderij, veetransporten op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding veehouderij, veetransporten
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen voedselveiligheid op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Voeding
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding voedselveiligheid
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de veiligheidswaarschuwingen - food op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Media en publieke omroep, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Voeding
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - veiligheidswaarschuwingen - food
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de veiligheidswaarschuwingen - non food op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Media en publieke omroep, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - veiligheidswaarschuwingen - non food
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijstoezicht in Nederland. Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.
Afzender: Inspectie van het Onderwijs
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Onderwijsinspectie - Algemeen nieuws
Nieuwsmail interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Over ontwikkeling Omgevingswet, Crisis- en herstelwet en vernieuwing omgevingsrecht.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: Varieert
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Oog op de Omgevingswet
Informeren over ontwikkelingen omgevingsveiligheid en geven van inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Doelgroepen: Ambtenaren bij lokale overheden, bezig met (implementatie en uitvoering) van omgevingsveiligheid. Voorbeelden van de inhoud: Interviews met deskundigen met praktijkvoorbeelden, delen van relevante mijlpalen en inhoud van het programma Modernisering Omgevingsveiligheid.
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: 1x in de maand
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Programma Modernisering Omgevingsveiligheid
Een update naar betrokken partijen over de voortgang van het programma.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 2 maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Programma Tolken in de Toekomst
Door middel van deze nieuwsbrief informeert de directie Hoger Onderwijs stakeholders binnen het hoger onderwijs en het toeleverend onderwijs (vo en mbo) en andere belangstellenden over actuele ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking mbo-hbo en vo-ho.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Regionale samenwerking mbo-hbo en vo-ho
De nieuwsbrief van SSO-Noord houdt u maandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen SSO-Noord en geeft regelmatig de laatste updates op het vlak van klantmetingen, resultaten en (toekomstige) projecten.
Afzender: Dienst Uitvoering Onderwijs
Frequentie: 6x per jaar (1x in de twee maanden)
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: SSO-Noord Nieuwsbrief
Laatste strategische en economische ontwikkelingen die het werkveld van BZK raken.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: eens per 3 weken
Thema: Aangifte geboorte en naamskeuze kind, Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: De toekomst en BZK
Deze uitnodiging is bedoeld voor iedereen die werkt met jongeren en vragen heeft over de Verklaring Omtrent het Gedrag.
Afzender: Dienst Justis
Frequentie: Eenmalig
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Uitnodiging voorlichting "Verklaring Omtrent het Gedrag voor jongeren"
With this e-zine you can follow the latest news from the EU Urban Agenda. Goal of this agenda is to make EU policy more urban friendly. The thematic Partnerships are a key delivery mechanism within the EU Urban Agenda, where cities, EU Member States and the European Commission work together to strengthen the urban dimension in policy design.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: M
Thema: Aangifte geboorte en naamskeuze kind, Aanpak fraude met belastingen en toeslagen, Abortion, Achtergrond energiebesparing, Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Energiebesparing internationaal, Energiebesparing woonconsument, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Update EU Urban Agenda
Nieuwsbrief over veiligheidsbeleid.
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Veilige wereld, veilig Nederland
Eind 2014 verhuist de Verkeerscentrale Zuid-Nederland van Geldrop naar de High Tech Automotive Campus in Helmond. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar in- en externe partners die betrokken zijn bij de verhuizing van de verkeerscentrale.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per 3 maanden
Thema: Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Verkeerscentrale Zuid-Nederland
Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij in gesprek met organisaties en professionals in en rond het stelsel Rechtsbijstand om gezamenlijk tot breed gedragen voorstellen voor verbetering te komen. Via deze nieuwsbrief houden we hen op de hoogte van de voortgang.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Voortgangsbericht Programma Rechtsbijstand
DWH organiseert een VS seminar in het voorjaar 2018 en wil hiervoor alle PhD studenten uitnodigen die een onderzoek schrijven gerelateerd aan trans-Atlantische betrekkingen
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: 3
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: VS seminar
WeerbaarNL is de nieuwsbrief van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ons actuele aanbod op het gebied van trainingen, ondersteuningsmiddelen en publicaties. Ook vind u in onze nieuwsbrief goede voorbeelden van het omgaan met radicalisering, extremisme en sociale spanningen in de Nederlandse samenleving.
Afzender: Expertise-unit Sociale Stabiliteit
Frequentie: Eens per kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: WeerbaarNL
Met de nieuwsbrief van de WRR blijft u op de hoogte van nieuwe publicaties, onderwerpen, lezingen en organisatienieuws.
Afzender: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Frequentie: Ca. 8 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: WRR-Nieuwsbrief

Voer uw e-mailadres in en meld u aan

Velden met een * zijn verplicht

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: ‘naam@domein.nl’
Vul hier het antwoord op de som in cijfers in. Deze vraag is een controle of het formulier wordt ingevuld door een persoon en niet door een robot. Dit voorkomt het verspreiden van ongewenste e-mail.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken gebruikt uw gegevens om u per e-mail edities te sturen van nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft opgegeven. Uw gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft/afmeldt. Uw gegevens worden gedeeld met onze e-maildienstverlener voor het daadwerkelijk versturen van de mail.

Niet gevonden wat u zocht?

U kunt ook kiezen voor een e-mailattendering. U krijgt dan bericht wanneer nieuwsberichten, kamerstukken of andere documenten op de websites van de Rijksoverheid verschijnen.

Wilt u een nieuwsbrief opzeggen?

U kunt uw abonnementen beheren op de volgende pagina: