Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Filter de nieuwsbrieven op afzender en/of thema

U kunt hier een specifieke afzender kiezen.

U kunt hier een specifiek thema kiezen.

Selecteer de nieuwsbrieven waarvoor u zich wilt aanmelden

Deze nieuwsbrief is bedoeld om Nederlanders die in het VK wonen op de hoogte te houden van de gang van zaken rond Brexit.
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: Maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Brexit Update voor Nederlanders in het VK
Het CET-md biedt een geïntegreerd expertadvies van negen deskundige (overheids)instellingen en kennisinstituten. De doelgroep bestaat uit iedereen die betrokken is bij het netwerk van CET-md en op de hoogte wil blijven van belangrijke informatie , wetenswaardigheden, netwerkdagen OTO-activiteiten en overige bijeenkomsten op het gebied van de crisisbeheersing. De nieuwsbrief staat ook open voor netwerkpartners die iets kwijt willen dat voor het CET-md van belang is en dit met anderen wil delen.
Afzender: Inspectie Leefomgeving en Transport
Frequentie: Elk kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md)
Un aperçu des activités culturelles néerlandais organisées en France
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: Plusieurs fois par an
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Culture Pays-Bas
We leven in een innovatieve tijd boordevol technologische mogelijkheden en kansen. Meer en meer staat alles en iedereen voortdurend met elkaar in verbinding. De (Rijks)overheid speelt daar op in. Door met haar digitale initiatieven een bijdrage te leveren aan een gezonde economie. En door burgers en bedrijven in staat te stellen eenvoudig en snel, langs digitale weg, hun weg te vinden in de maatschappij. De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) levert ICT en digitale diensten voor Economische Zaken en een aantal andere ministeries. We zetten onze kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij spelen we in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgen we een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die wij technisch beheren en bewaren. In deze nieuwsbrief informeren we u over belangrijke ICT-ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie.
Afzender: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Frequentie: Zes keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: DICTU
De nieuwsbrief van het Landelijk Bureau Bibob houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van de Wet Bibob. U treft in deze nieuwsbrief onder meer links naar nieuwsartikelen en relevante jurisprudentie aan, alsmede achtergrondinformatie over Bibob.
Afzender: Dienst Justis
Frequentie: 6 - 8 weken
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Landelijk Bureau Bibob
Elke Nederlander heeft recht op goede informatie van de overheid. De overheid moet geloofwaardig en transparant zijn. Hiervoor moet haar informatie duidelijk, betrouwbaar, volledig en snel beschikbaar zijn. Goede archivering helpt daarbij.
Afzender: Doc-Direkt
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Doc-Direkt / Rijksinformatie op orde
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor VWS-medewerkers, die op de hoogte willen blijven van vacatures binnen en buiten VWS.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: Tweewekelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Externe vacatures VWS
De nieuwsbrief is bedoeld om stakeholders in de grensregio in Nederland en de buurlanden te attenderen op de ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. De doelgroep bestaat uit stakeholders in de grensregio’s, ministeries en vertegenwoordigers uit buurlanden, euregio’s en het Benelux secretariaat.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 1x per maand
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Grensoverschrijdende Samenwerking
Financieel interbestuurlijke informatie
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 1x per maand
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: IBI-nieuwsbrief
Nieuwsbrief voor werkgevers, universiteiten, au-pair bureaus en andere zakelijke instellingen die te maken hebben met vreemdelingen.
Afzender: Immigratie- en Naturalisatiedienst
Frequentie: 4 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: IND Zakelijk
Magazine van het Rijksvastgoedbedrijf met een terugblik op het voorgaande jaar
Afzender: Rijksvastgoedbedrijf
Frequentie: jaarlijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Jaarverslag van het Rijksvastgoedbedrijf
Kei is het magazine voor de relaties van het Rijksvastgoedbedrijf. Kei staat voor kwaliteit en innovatie en drukt vastgoed uit in de meest letterlijke zin: vast en goed.
Afzender: Rijksvastgoedbedrijf
Frequentie: Kei is een thematisch magazine en verschijnt 2x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Kei, magazine van het Rijksvastgoedbedrijf
De informatie in deze nieuwsbrief is afkomstig van www.kennisopenbaarbestuur.nl, de Kennisbank van het Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: Onregelmatig
Thema: Bestuur, Democratie, Financiën, Arbeidszaken Publieke Sector, Burgerschap en Informatiebeleid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Kennis Openbaar Bestuur
Het migratieterrein is constant in beweging. Voor wie op dit terrein werkt is actuele informatie een must. Migration Moves is de e-zine van het Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken (DGVZ). Wij maken informatie op het terrein van migratie beschikbaar, inzichtelijk en overzichtelijk voor DGVZ-medewerkers en andere belangstellenden. Dit doen wij door rubrieken aan te bieden over onderzoek, media, evenementen, opleidingen en nog meer.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: Maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Migration Moves
Een nieuwsbrief met actuele en relevante informatie met betrekking tot rechtsstaatsopbouw in het buitenland door Nederlandse experts op het brede werkterrein van Veiligheid en Justitie. Doelgroep: Rijksambtenaren, NGOs en geïnteresseerden
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: elk kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rechtsstaatsopbouw Veiligheid en Justitie
tbv informeren stakeholders
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 10 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nationale omgevingsvisie
Als u op de hoogte wilt blijven van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dan kunt u zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief. U krijgt dan bericht wanneer er een nieuwe publicatie verschijnt.
Afzender: Sociaal en Cultureel Planbureau
Frequentie: Ca. 45 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwe publicatie SCP
Nieuws over subsidies en regelingen die worden uitgevoerd door het Agentschap SZW.
Afzender: Agentschap SZW
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Agentschap SZW
Nieuws- en persberichten van de Algemene Rekenkamer
Afzender: Algemene Rekenkamer
Frequentie: Ongeveer 40 per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer
Informeren over het toezicht op de informatievoorziening.
Afzender: Erfgoedinspectie
Frequentie: 2x per maand
Thema: Burgerschap, Democratie, Financiën, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Archieven
Het consulaat-generaal te München geeft regelmatig een kort overzicht van nieuws en activiteiten op het gebied van automotive en (e)mobility in Duitsland. We horen graag meer over uw ervaringen met deze of andere hightech sectoren. Vooral de kansrijke regio Zuid-Duitsland biedt volop mogelijkheden. Helpt u ons de BV Nederland goed voor het voetlicht te brengen?
Afzender: Koninkrijk der Nederlanden
Frequentie: 4 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland
nieuwsbrief Doc-Direkt gericht aan interne medewerkers en externe relaties binnen het rijk
Afzender: Doc-Direkt
Frequentie: om de week
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Doc-Direkt
De Nieuwsbrief Innovatie-estafette geeft nieuws op het gebied van (Nederlandse) innovatie en informatie over het tweejaarlijks evenement Innovation Expo. Op 4 oktober vindt de 7e editie van de Innovation Expo plaats in Rotterdam in de RDM Onderzeebootloods. Het evenement heeft als titel Global challenges, Dutch solutions en toont innovaties op het gebied van circulaire economie, energie, water, mobiliteit, de gebouwde omgeving, voedsel, gezondheid (niet gezondheidszorg) en sleuteltechnologiën en trekt enkele duizenden bezoekers.
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: maandelijks
Thema: Achtergrond energiebesparing, Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Energiebesparing internationaal, Energiebesparing woonconsument, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Innovatie-estafette
De Monitor Langdurige Zorg (MLZ) is de plek waar betrouwbare en samenhangende cijfers over de langdurige zorg te vinden zijn. Dit zijn cijfers over zowel indicatie en gebruik van langdurige zorg, als cijfers over uitgaven, volume en eigen bijdragen. De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties die op de MLZ zijn verschenen.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: twee keer per jaar
Thema: Financiën, Gezondheid en zorg
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg
Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij het Nationaal Archief. Onderwerpen: e-depot, digitalisering, informatievoorziening, duurzaam beheren. Voor: overheidsorganisaties, archiefinstellingen en andere geinteresseerden.
Afzender: Nationaal Archief
Frequentie: 6 x per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Immigratie, integratie en inburgering, Onderwijs en wetenschap, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Nationaal Archief
Deze nieuwsbrief is voor alle professionals die zich binnen hun werk bezig houden met thema's als huwelijksdwang, achterlating en eerwraak. Zo is er aandacht voor (beleids)ontwikkelingen rondom deze thematiek, good practices en relevante bijeenkomsten die landelijk worden georganiseerd.
Afzender: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Frequentie: 1 keer per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Onderwijs en wetenschap, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Platform Eer en Vrijheid
Met deze maandelijkse nieuwsbrief houdt de stuurgroep van de proeftuin Screening & Diagnostiek regio Rotterdam betrokkenen en belanghebbenden op de hoogte van de voortgang van de proeftuin. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de verschillende instanties die betrokken zijn bij de proeftuin of die in de proeftuin zijn vertegenwoordigd.
Afzender: Dienst Justitiële Inrichtingen
Frequentie: Maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Proeftuin Screening & Diagnostiek, regio Rotterdam
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle betrokken binnen DJI en alle ketenpartners die betrokken zijn bij re-integratie van (ex-)gedetineerden. In de nieuwsbrief worden actuele zaken gemeld.
Afzender: Dienst Justitiële Inrichtingen
Frequentie: tweemaandelijks
Thema: Aangifte geboorte en naamskeuze kind, Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Re-integratie (ex-)gedetineerden
Nieuwsbrief over het interdepartementale programma Rijk aan Informatie dat toewerkt naar een robuuste en flexibele informatiehuishouding van het Rijk.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijk aan Informatie
Rijkswaterstaat verbetert de doorstroming van de scheepvaart met de aanleg van een 3e kolk in de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat project Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
Communiceren over de onderwerpen waar het SEE mee bezig is, onder meer MKBA gerelateerd, organisatiewijzigingen, evenementen. verspreiden van het MKBA gedachtengoed onder niet-economisch geschoolden.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Financiën, Economie en ondernemen
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Steunpunt Economische Expertise (SEE)
Maarliefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Dat heeft grote gevolgen, ook op de werkvloer. Binnen het Taalakkoord maken organisaties Nederlandse taalbeheersing tot prioriteit op de werkvloer. Deze nieuwsbrief is de spil in alle communicatie voor partners en geïnteresseerden van het Taalakkoord. Met deze brief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het Taalakkoord. Daarnaast vindt u goede voorbeelden, interviews en handige tips om taal op uw werkvloer belangrijk te maken.
Afzender: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Frequentie: 4 - 6 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Burgerschap en Informatiebeleid, Bestuur, Democratie, Financiën, Immigratie, integratie en inburgering, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Taalakkoord
Elk kwartaal geeft de Directie Informatievoorziening de Nieuwsflits uit met daarin een overzicht van de actuele projecten, uitgevoerd voor de verschillende organisatie-onderdelen van DJI.
Afzender: Dienst Justitiële Inrichtingen
Frequentie: Elk kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Defensie, Democratie, Financiën, Magazines, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsflits Directie Informatievoorziening
Nieuwsbrief ter bevordering van bekendheid Programma Rijksbrede Kunstvoorziening en ter kennisgeving van maandelijkse nieuwsitems.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Programma Rijksbrede Kunstvoorziening
Een update naar betrokken partijen over de voortgang van het programma.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 2 maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Programma Tolken in de Toekomst
De nieuwsbrief van SSO-Noord houdt u maandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen SSO-Noord en geeft regelmatig de laatste updates op het vlak van klantmetingen, resultaten en (toekomstige) projecten.
Afzender: Dienst Uitvoering Onderwijs
Frequentie: 6x per jaar (1x in de twee maanden)
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: SSO-Noord Nieuwsbrief
Laatste strategische en economische ontwikkelingen die het werkveld van BZK raken.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: eens per 3 weken
Thema: Aangifte geboorte en naamskeuze kind, Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: De toekomst en BZK
Deze uitnodiging is bedoeld voor iedereen die werkt met jongeren en vragen heeft over de Verklaring Omtrent het Gedrag.
Afzender: Dienst Justis
Frequentie: Eenmalig
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Uitnodiging voorlichting "Verklaring Omtrent het Gedrag voor jongeren"
Nieuwflits van Agenda Stad naar alle geïnteresseerden.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 1x per maand
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Update Agenda Stad
With this e-zine you can follow the latest news from the EU Urban Agenda. Goal of this agenda is to make EU policy more urban friendly. The thematic Partnerships are a key delivery mechanism within the EU Urban Agenda, where cities, EU Member States and the European Commission work together to strengthen the urban dimension in policy design.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: M
Thema: Aangifte geboorte en naamskeuze kind, Aanpak fraude met belastingen en toeslagen, Abortion, Achtergrond energiebesparing, Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Energiebesparing internationaal, Energiebesparing woonconsument, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Update EU Urban Agenda
Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij in gesprek met organisaties en professionals in en rond het stelsel Rechtsbijstand om gezamenlijk tot breed gedragen voorstellen voor verbetering te komen. Via deze nieuwsbrief houden we hen op de hoogte van de voortgang.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Voortgangsbericht Programma Rechtsbijstand
WeerbaarNL is de nieuwsbrief van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ons actuele aanbod op het gebied van trainingen, ondersteuningsmiddelen en publicaties. Ook vind u in onze nieuwsbrief goede voorbeelden van het omgaan met radicalisering, extremisme en sociale spanningen in de Nederlandse samenleving.
Afzender: Expertise-unit Sociale Stabiliteit
Frequentie: Eens per kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: WeerbaarNL
De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting en beperkt de financiële risico's. Deze nieuwsbrief brengt actualiteiten en praktijkverhalen rond sociale huisvesting.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 6 keer per jaar (+ eventueel extra thema-edities bij mijlpalen)
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Woningmarktbeleid
Met de nieuwsbrief van de WRR blijft u op de hoogte van nieuwe publicaties, onderwerpen, lezingen en organisatienieuws.
Afzender: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Frequentie: Ca. 8 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: WRR-Nieuwsbrief

Voer uw e-mailadres in en meld u aan

Velden met een * zijn verplicht

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: ‘naam@domein.nl’
Vul hier het antwoord op de som in cijfers in. Deze vraag is een controle of het formulier wordt ingevuld door een persoon en niet door een robot. Dit voorkomt het verspreiden van ongewenste e-mail.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken gebruikt uw gegevens om u per e-mail edities te sturen van nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft opgegeven. Uw gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft/afmeldt. Uw gegevens worden gedeeld met onze e-maildienstverlener voor het daadwerkelijk versturen van de mail.

Niet gevonden wat u zocht?

U kunt ook kiezen voor een e-mailattendering. U krijgt dan bericht wanneer nieuwsberichten, kamerstukken of andere documenten op de websites van de Rijksoverheid verschijnen.

Wilt u een nieuwsbrief opzeggen?

U kunt uw abonnementen beheren op de volgende pagina: