Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Filter de nieuwsbrieven op afzender en/of thema

U kunt hier een specifieke afzender kiezen.

U kunt hier een specifiek thema kiezen.

Selecteer de nieuwsbrieven waarvoor u zich wilt aanmelden

@NFI houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van forensisch onderzoek en forensische wetenschap. @NFI brengt het werk van het NFI en zijn samenwerkingspartners zoveel mogelijk in beeld door aan te sluiten bij de actualiteit.
Afzender: Nederlands Forensisch Instituut
Frequentie: Maandelijks
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: @NFI: forensisch nieuws, interviews en achtergronden
Nieuwsbrief over alarmnummer 112 en verbeterproject C2000, het communicatiesysteem voor hulpdiensten. Dit is een nieuwsbrief voor hoofden en medewerkers van de meldkamer, portefeuillehouders, beleidsadviseurs, lokaal beheerders en gebruikers.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: 112 en verbeterproject C2000
Het project heeft als doel het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda.
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: Periodiek
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda
Informatie over de aanleg rond de overnachtingshaven in Spijk.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 2 jaarlijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Aanleg overnachtingshaven Spijk
Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde. In deze nieuwsbrief informeren wij u over alle werkzaamheden in en rond de Twentekanalen. Ook vindt u in deze nieuwsbrief achtergrondartikelen en interviews met belanghebbenden en betrokkenen. Deze nieuwsbrief vervangt de losse edities ‘Verruiming Twentekanalen fase 2’, ‘Sluis en Gemalen Eefde’ en ‘Waterbeheer zijtak Twentekanaal’.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Aanpak Twentekanalen
mbt updates over vliegveld Lelystad
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: 5x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Luchtvaart, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Lelystad Airport
Magazine voor professionals die samenwerken aan de aanpak van roofovervallen.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 2 keer per jaar
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Aanval op High Impact Crime
Deze nieuwsbrief van de Academie voor Internationale Betrekkingen informeert je over lopende activiteiten en nieuw te starten leertrajecten, programma’s en workshops op het gebied van de internationale functie. Werk jij met internationale dossiers of binnen een internationale context? Bekijk onderstaande artikelen en schrijf je in. De Academie voor Internationale Betrekkingen helpt je graag bij je werk op internationaal gebied.
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: ACADEMY NEWSFLASH
Deze nieuwsbrief attendeert u op een nieuwe editie van Alle Hens. Dit is het digitale maandblad van de Koninklijke Marine. In de nieuwsbrief staat ook een link naar het digitale maandblad. Werkt u bij het ministerie van Defensie? Dan is het raadzaam uw privé e-mailadres te gebruiken om het digitale maandblad te bekijken.
Afzender: Ministerie van Defensie
Frequentie: 10 keer per jaar (+ extra edities)
Thema: Defensie, Magazines
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Alle Hens
De nieuwsbrief antibioticaresistentie biedt een overzicht van beleidsactiviteiten, goede voorbeelden uit het (zorg)veld en een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de sectoren die zich in Nederland bezighouden met antibioticaresistentie.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Antibioticaresistentie
Deze nieuwsbrief attendeert u op een nieuwe editie van het Arboportaal Magazine. In iedere editie van het Arboportaal Magazine wordt een onderwerp op het gebied van gezond en veilig werken extra onder de aandacht gebracht. U ontvangt via de nieuwsbrief een link naar de laatste editie van het digitale magazine.
Afzender: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Frequentie: 4 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Magazines, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Arboportaal Magazine
Eenmaal per week attendeert de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) geïnteresseerden per e-mail op actuele documenten die relevant zijn voor het wetenschaps- en innovatiebeleid.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: Wekelijks
Thema: Economie en ondernemen, Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: AWTI e-mail alert
Bericht van de ondernemingsraad van DICTU
Afzender: Dienst ICT Uitvoering
Frequentie: onregelmatig
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Magazines, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Bericht van de ondernemingsraad van DICTU
Bij een tekort aan een geneesmiddel mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden tijdelijk alternatieven afleveren aan artsen. IGJ moet hiervoor toestemming verlenen. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van welk geneesmiddel u een alternatief mag leveren.
Afzender: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Frequentie: Bij een nieuw besluit.
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Besluiten alternatieve levering geneesmiddel bij tekort
Deze e-mailattendering is voor gebruikers van de webservice van het BIG-register. De attendering houdt u op de hoogte van nieuwe versies van de webservice, geplande werkzaamheden of eventuele storingen.
Afzender: CIBG
Frequentie: 4 x per jaar
Thema: Gezondheid en zorg
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: BIG-webservice
Zeswekelijkse nieuwsbrief waarin de inhoud wordt aangekondigd van de nieuwste editie van het e-zine Blik op BZK. In dit digitale magazine voor BZK-medewerkers en relaties van het ministerie, leest u achtergrondverhalen en interviews, leert u de mens achter de BZK'er kennen en vertellen relaties over hun samenwerking met BZK.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: Elke zes weken
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Blik op BZK
Nieuwsbrief over bouwregelgeving en de kwaliteit van bouwen en wonen. Met veel aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 1 keer per 2 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Bouwen met kwaliteit
Deze nieuwsbrief is bedoeld om Nederlanders die in het VK wonen op de hoogte te houden van de gang van zaken rond Brexit.
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: Maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Brexit Update voor Nederlanders in het VK
Vliegbasis Leeuwarden maakt gebruik van een burenmailing. Hierin staat relevante informatie over vliegbewegingen en oefeningen die voor onze buren bedoeld is.
Afzender: Ministerie van Defensie
Frequentie: Eens per maand
Thema: Defensie, Magazines
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Burenmailing
Een nieuwsbrief voor updates rondom Nationale Operaties van Defensie en nieuwe versies van de Catalogus Nationale Operaties.
Afzender: Ministerie van Defensie
Frequentie: 1 à 2 keer per jaar een update van de catalogus en tussentijds wanneer opportuun
Thema: Defensie, Magazines, Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Catalogus Nationale Operaties
Het informeren rijksbreed, departementen en andere overheidsinstanties, met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van Categoriemanagement Leren&Ontwikkelen.
Afzender: Belastingdienst
Frequentie: maandelijks
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Categoriemanagement Leren&Ontwikkelen
Het informeren rijksbreed, departementen en andere overheidsinstanties, met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van Categoriemanagement Vakliteratuur en Abonnementen.
Afzender: Belastingdienst
Frequentie: maandelijks
Thema: Defensie, Magazines
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Categoriemanagement Vakliteratuur en Abonnementen
De NVWA houdt in het kader van haar toezicht op de Wet op de dierproeven toezicht bij ongeveer 80 instellingsvergunninghouders. Via deze nieuwsbrief deelt de NVWA informatie over haar toezicht met de instellingsvergunninghouders. NB. het is de bedoeling dat alleen instelllingsvergunninghouders zich op deze nieuwsbrief kunnen abonneren.
Afzender: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Frequentie: 2x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Centrale Handhaving Dierproeven
CITES is een regeling die de aanvragen en vergunning regelt voor de invoer van beschermde planten en dieren en de producten van deze dieren: de Convention on International Trade in Endangered Species.
Afzender: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Frequentie: maandelijks
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: CITES Nieuwsbrief
Het CET-md biedt een geïntegreerd expertadvies van negen deskundige (overheids)instellingen en kennisinstituten.
Afzender: Rijksoverheid
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Crisis Expert Team milieu en drinkwater
Het CET-md biedt een geïntegreerd expertadvies van negen deskundige (overheids)instellingen en kennisinstituten. De doelgroep bestaat uit iedereen die betrokken is bij het netwerk van CET-md en op de hoogte wil blijven van belangrijke informatie , wetenswaardigheden, netwerkdagen OTO-activiteiten en overige bijeenkomsten op het gebied van de crisisbeheersing. De nieuwsbrief staat ook open voor netwerkpartners die iets kwijt willen dat voor het CET-md van belang is en dit met anderen wil delen.
Afzender: Inspectie Leefomgeving en Transport
Frequentie: Elk kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md)
Niemand zit op een crisis te wachten. Maar wie het overkwam, weet hoeveel houvast een crisisplan geeft. Deze nieuwsbrief helpt instellingen in cultureel erfgoed op weg met het maken van een crisisplan.
Afzender: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Frequentie: eenmalig
Thema: Cultuur, sport en vrije tijd, Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Crisismanagement in cultureel erfgoed. Bent u goed voorbereid op slecht nieuws?
Un aperçu des activités culturelles néerlandais organisées en France
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: Plusieurs fois par an
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Culture Pays-Bas
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het cultuur- en mediabeleid.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: 8 x per jaar
Thema: Cultuur, sport en vrije tijd
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Cultuur en Media
Het magazine De Veiligheidsdiplomaat wordt uitgegeven om het Nederlands veiligheidsbeleid toe te lichten, concreet te maken, en de personen achter het beleid een gezicht te geven.
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: maandelijks
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: De Veiligheidsdiplomaat
Deze nieuwsbrief attendeert u op een nieuwe editie van de Vliegende Hollander. Dit is het maandblad voor de Koninklijke Luchtmacht. In de nieuwsbrief staat ook een link naar het digitale magazine. Werkt u bij het ministerie van Defensie? Dan is het raadzaam uw privé e-mailadres te gebruiken om het digitale maandblad te bekijken.
Afzender: Ministerie van Defensie
Frequentie: 10 keer per jaar (+ extra edities)
Thema: Defensie, Magazines
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: De Vliegende Hollander
Deze nieuwsbrief attendeert u op een nieuwe editie van de Defensiekrant. In de Defensiekrant staat het belangrijkste nieuws over defensie. U ontvangt een link naar de laatste editie van de digitale krant. Werkt u bij het ministerie van Defensie? Dan is het raadzaam uw privé e-mailadres te gebruiken om de digitale krant te bekijken.
Afzender: Ministerie van Defensie
Frequentie: 26 keer per jaar (+ extra edities)
Thema: Defensie, Magazines
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Defensiekrant
We leven in een innovatieve tijd boordevol technologische mogelijkheden en kansen. Meer en meer staat alles en iedereen voortdurend met elkaar in verbinding. De (Rijks)overheid speelt daar op in. Door met haar digitale initiatieven een bijdrage te leveren aan een gezonde economie. En door burgers en bedrijven in staat te stellen eenvoudig en snel, langs digitale weg, hun weg te vinden in de maatschappij. De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) levert ICT en digitale diensten voor Economische Zaken en een aantal andere ministeries. We zetten onze kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij spelen we in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgen we een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die wij technisch beheren en bewaren. In deze nieuwsbrief informeren we u over belangrijke ICT-ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie.
Afzender: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Frequentie: Zes keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: DICTU
De nieuwsbrief van het Landelijk Bureau Bibob houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van de Wet Bibob. U treft in deze nieuwsbrief onder meer links naar nieuwsartikelen en relevante jurisprudentie aan, alsmede achtergrondinformatie over Bibob.
Afzender: Dienst Justis
Frequentie: 6 - 8 weken
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Landelijk Bureau Bibob
Magazine voor ketenpartners Dienst Justitiële Inrichtingen
Afzender: Dienst Justitiële Inrichtingen
Frequentie: 3 keer per jaar
Thema: Defensie, Magazines, Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: DJIzien
Elke Nederlander heeft recht op goede informatie van de overheid. De overheid moet geloofwaardig en transparant zijn. Hiervoor moet haar informatie duidelijk, betrouwbaar, volledig en snel beschikbaar zijn. Goede archivering helpt daarbij.
Afzender: Doc-Direkt
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Doc-Direkt / Rijksinformatie op orde
Nieuws en informatie over het Donorregister.
Afzender: Donorregister
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Aangifte geboorte en naamskeuze kind, Gezondheid en zorg, Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Donorregister
Nieuwsbrief voor inhuur verantwoordelijke managers (OCW-breed) om te informeren over de voortgang, ontwikkelingen, updates en gerelateerde zaken omtrent het dynamisch aankoopsysteem.
Afzender: Dienst Uitvoering Onderwijs
Frequentie: Twee keer per maand.
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)
EFSA Focal Point Nieuwsbrief. De European Food Safety Authority (EFSA), de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, geeft onafhankelijke, wetenschappelijke adviezen over voedselveiligheid aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de individuele lidstaten. Op deze beoordelingen wordt beleid en wetgeving in Europa gebaseerd. Er is een EFSA Focal Point in iedere lidstaat. Het EFSA Focal Point Nederland is het centrum voor contacten tussen Nederland en EFSA.
Afzender: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Frequentie: 1 keer in de 2 weken
Thema: Voeding
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: EFSA Focal Point Nieuwsbrief
Voor een professionele backoffice is het van belang om een goed overzicht te hebben wie wat op welk moment doet rondom vraagcreatie energiebesparing. Een digitale nieuwsbrief is hiervoor een goed middel. Niet alleen voor het delen informatie van de betrokken organisaties, maar ook de uitwisseling van kennis, best and worst pratices, inzichten uit praktijk en wetenschap of technieken voor goede campagnes.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: twee maandelijks
Thema: Energiebesparing woonconsument, Achtergrond energiebesparing, Energiebesparing internationaal
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Energiebesparing woonconsument
De CCD verleent vergunningen voor dierproeven. Instellingen krijgen alleen een vergunning als er echt geen andere onderzoeksmethoden zijn om de wetenschappelijke vraag te beantwoorden en als het nut en de noodzaak van het onderzoek voldoende opwegen tegen het ongerief van het dier.
Afzender: Centrale Commissie Dierproeven
Frequentie: 1 x per 2 maanden
Thema: Gezondheid en zorg, Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: E-Nieuws Centrale Commissie Dierproeven
Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid zet zich in voor e bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en onderwijs. Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen van dierproeven en de ethische toetsing daarvan om daarmee het proefdiergebruik te minimaliseren, zowel nationaal als internationaal.
Afzender: Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
Frequentie: 1 x in de 2 maanden
Thema: Gezondheid en zorg, Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: E-nieuws Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
Nieuwsbrief van PBL over de lerende evaluatie van het natuurbeleid. Hoe pakken provincies het natuurbeleid aan, nu zij meer taken hebben gekregen door de decentralisatie? Wat kunnen ze van elkaar leren? En worden de afgesproken doelen en ambities gehaald?
Afzender: Planbureau voor de Leefomgeving
Frequentie: Een paar keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Evaluatie Natuurpact: leren van de ervaringen met het natuurbeleid
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor VWS-medewerkers, die op de hoogte willen blijven van vacatures binnen en buiten VWS.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: Tweewekelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Externe vacatures VWS
Relatiemagazine van het ministerie van Economische Zaken.
Afzender: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Frequentie: 3 keer per jaar
Thema: Economie en ondernemen
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: EZ in Beeld
Forum Standaardisatie bevordert interoperabiliteit en de toepassing van open standaarden binnen de Nederlandse overheid.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: Nader te bepalen
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Onderwijs en wetenschap, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Forum Standaardisatie
Bent u gemeenteambtenaar op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid? Met deze nieuwsbrief houdt het ministerie van SZW u op de hoogte van relevant nieuws.
Afzender: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Frequentie: -
Thema: Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Gemeentenieuws van SZW
De nieuwsbrief is bedoeld om stakeholders in de grensregio in Nederland en de buurlanden te attenderen op de ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. De doelgroep bestaat uit stakeholders in de grensregio’s, ministeries en vertegenwoordigers uit buurlanden, euregio’s en het Benelux secretariaat.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 1x per maand
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Grensoverschrijdende Samenwerking
Twee herzieningen in de wet BIG raken mensen die een klacht over de zorg willen indienen bij een tuchtcollege: de invoering van griffierecht en de komst van de tuchtklachtfunctionaris. Voor een goede doorverwijzing naar het tuchtklacht is informatie hierover essentieel.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: indien nodig
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Herziening wet BIG mbt tuchtrecht: griffierecht en tuchtklachtfunctionarissen
Wekelijks overzicht van actualiteiten uit wereldwijd landbouwradennetwerk
Afzender: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Frequentie: wekelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Highlights Landbouwradennetwerk
Financieel interbestuurlijke informatie
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 1x per maand
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: IBI-nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief attendeert u op een nieuwe editie van InBeeld. Dit is het digitale magazine over visuele communicatie van de Dienst Publiek en Communicatie. In de nieuwsbrief staat ook een link naar het magazine.
Afzender: Dienst Publiek en Communicatie
Frequentie: 3 per jaar
Thema: Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: InBeeld
Nieuwsbrief voor werkgevers, universiteiten, au-pair bureaus en andere zakelijke instellingen die te maken hebben met vreemdelingen.
Afzender: Immigratie- en Naturalisatiedienst
Frequentie: 4 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: IND Zakelijk
U ontvangt deze mail omdat u interesse heeft getoond in activiteiten van en gerelateerd aan het Informatieberaad Zorg.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: 4 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Informatieberaad Zorg
Via deze nieuwsbrief houdt DPC u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het inhuren van communicatieprofessionals bij de Rijksoverheid. Het gaat zowel om inhuur via de Communicatiepool als om inhuur via de vier door DPC geselecteerde detacheringsbureaus.
Afzender: Dienst Publiek en Communicatie
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Inhuur communicatieprofessionals Rijksoverheid
Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden.
Afzender: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Frequentie: 20 keer per jaar
Thema: Familie, jeugd en gezin, Gezondheid en zorg, Onderwijs en wetenschap, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Veranderingen Kinderopvang
Nieuws en feiten over relevante ontwikkelingen op het terrein van internationaal agrarisch ondernemen, buitenlandse markten, handelsbemiddeling en het bevorderen van duurzame, vitale agroketens. De LNV-bureaus in het buitenland dragen in sterke mate bij aan de berichtgeving.
Afzender: Ministerie van Economische Zaken
Frequentie: 10 x per jaar, plus extra edities
Thema: Economie en ondernemen
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Internationale agribusiness
This will serve as an invitation with 'Save the Date', and then, nearer to the date a reminder etc.
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: 1 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Invitation
Magazine van het Rijksvastgoedbedrijf met een terugblik op het voorgaande jaar
Afzender: Rijksvastgoedbedrijf
Frequentie: jaarlijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Jaarverslag van het Rijksvastgoedbedrijf
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen en universiteiten.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: 1 keer per 2 maanden
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Jaarverslaggeving Onderwijs
Het digitale magazine voor alle professionals en vrijwilligers op het terrein van Justitie en Veiligheid.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: JenV Magazine
U ontvangt het laatste nieuws van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De nieuwsbrief richt zich op professionals die werken aan een rechtvaardig, veilig Nederland.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 1 keer per 3 weken
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Justitie en Veiligheid Bulletin
Externe nieuwsbrief voorpartners, stakeholders, leden van de lokale coalitie, gemeenten die deelnemen aan de impuls Kansrijke Start en belanghebbenden om de voortgang van het actieprogramma Kansrijke Start in kaart te brengen.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: 1 keer per trimester
Thema: Familie, jeugd en gezin
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Kansrijke Start
Kei is het magazine voor de relaties van het Rijksvastgoedbedrijf. Kei staat voor kwaliteit en innovatie en drukt vastgoed uit in de meest letterlijke zin: vast en goed.
Afzender: Rijksvastgoedbedrijf
Frequentie: Kei is een thematisch magazine en verschijnt 2x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Kei, magazine van het Rijksvastgoedbedrijf
De informatie in deze nieuwsbrief is afkomstig van www.kennisopenbaarbestuur.nl, de Kennisbank van het Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: Onregelmatig
Thema: Bestuur, Democratie, Financiën, Arbeidszaken Publieke Sector, Burgerschap en Informatiebeleid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Kennis Openbaar Bestuur
Nieuwsbrief voor de organisaties in de vreemdelingenketen die samenwerken aan het verbeteren informatie-uitwisseling in de keten en de ketenmanagementinformatie.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: minimaal 4 keer per jaar
Thema: Immigratie, integratie en inburgering
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Keteninformatisering Vreemdelingenketen
Deze nieuwsbrief attendeert u op een nieuwe editie van KmarMagazine. Dit is het digitale maandblad voor medewerkers van de Koninklijke Marechaussee. In de nieuwsbrief staat ook een link naar het digitale magazine. Werkt u bij het ministerie van Defensie? Dan is het raadzaam uw privé e-mailadres te gebruiken om het digitale maandblad te bekijken.
Afzender: Ministerie van Defensie
Frequentie: 10 keer per jaar (+ extra edities)
Thema: Defensie, Magazines
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: KMarMagazine
Koers en kansen gaat over effectievere sancties, nu en in de toekomt. We geloven in samenwerking tussen zorg, justitie, onderwijs en lokaal bestuur. En in een gezamenlijke aanpak op basis van drie ‘veranderlijnen’: 1. Veilig dichtbij: sancties lokaal organiseren, zodat een sterke verbinding met de gemeentelijke integrale aanpak en het gemeentelijke veiligheidsbeleid mogelijk is. 2. Levensloop centraal: niet het delict, de straf of organisaties zijn leidend, maar de persoon en, indien nodig, ook zijn of haar omgeving. 3. Vakmanschap voorop: de professional is goed toegerust en krijgt de ruimte om te doen wat nodig is om bij te dragen aan een veiliger samenleving.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 4 x per jaar
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Koers en kansen voor de sanctieuitvoering
De directie Koninkrijksrelaties houdt zich bezig met de relatie met de landen Aruba, Curacao en Sint Maarten en heeft een coördinerende en faciliterende rol voor de uitvoering van de rijkstaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De directie informeert en deelt haar kennis met haar stakeholders door middel van een maandelijkse nieuwsbrief waarin wordt teruggeblikt op de voorafgaande maand en blikt vooruit op de komende maand.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 1x per 8 weken
Thema: Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Koninkrijksrelaties
Via de artikelen, interviews, filmpjes en foto's in het Kwartaalbericht wil de ANVS haar relaties informeren over haar werkzaamheden en taken. Dit digitale magazine maakt het werk van de ANVS toegankelijk en zichtbaar.
Afzender: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Frequentie: Het Kwartaalbericht verschijnt vier keer per jaar
Thema: Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Kwartaalbericht ANVS
Deze nieuwsbrief attendeert u op een nieuwe editie van Landmacht. Dit is het digitale personeelsblad van de Koninklijke Landmacht. In de nieuwsbrief staat ook een link naar het digitale magazine. Werkt u bij het ministerie van Defensie? Dan is het raadzaam uw privé e-mailadres te gebruiken om het digitale maandblad te bekijken.
Afzender: Ministerie van Defensie
Frequentie: 10 keer per jaar (+ extra edities)
Thema: Defensie, Magazines
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Landmacht
Externe nieuwsbrief voor bestuurlijke partners, stakeholders en belanghebbenden om de voortgang van het programma Langer Thuis inzichtelijk te maken
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Gezondheid en zorg
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Langer Thuis
De nieuwsbrief lerarenregister is bedoeld voor schoolbesturen en HR-medewerkers van po, vo en mbo. Onderwerp: registratie basisgegevens leraren voor het lerarenregister.
Afzender: Dienst Uitvoering Onderwijs
Frequentie: 1x per maand
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Lerarenregister, wat betekent dit voor u?
Relatiemagazine van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Afzender: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Frequentie: 3 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Defensie, Economie en ondernemen, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Voeding
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: LNV in Beeld
Met deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alles rondom MDT (Maatschappelijke Diensttijd), zoals bijeenkomsten en werkbezoeken, updates over het ontwerp en proeftuinen en verder nieuws.
Afzender: Rijksoverheid
Frequentie: Iedere twee maanden
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Maatschappelijke Diensttijd
Deze nieuwsbrief attendeert u op een nieuwe editie van Materieelgezien. Dit is het digitale bedrijfsmagazine van de Defensie Materieel Organisatie. In de nieuwsbrief staat ook een link naar het digitale magazine. Werkt u bij het ministerie van Defensie? Dan is het raadzaam uw privé e-mailadres te gebruiken om het digitale maandblad te bekijken.
Afzender: Ministerie van Defensie
Frequentie: 10 keer per jaar (+ extra edities)
Thema: Defensie, Magazines
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Materieelgezien
MG-digitaal attendeert op nieuwe MG-circulaires. Dit zijn circulaires van de Rijksoverheid voor gemeenten. Ze gaan over woonbeleid. De circulaires bevatten bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving of nieuw beleid. Maar ook verzoeken aan gemeenten om medewerking, inlichtingen, advies of informatie.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 5 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: MG-digitaal
Deze nieuwsbrief bevat need-to-know informatie voor BVE-instellingen over actuele beleidsontwikkelingen. De directie BVE van het ministerie van OCW informeert hiermee eens per twee maanden schoolleiders en docenten over aankomende beleidsveranderingen en actuele besluitvorming en geeft aan welke consequenties deze voor de bve-instellingen hebben.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: 1 maal per 2 maanden
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Middelbaar beroepsonderwijs
Het migratieterrein is constant in beweging. Voor wie op dit terrein werkt is actuele informatie een must. Migration Moves is de e-zine van het Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken (DGVZ). Wij maken informatie op het terrein van migratie beschikbaar, inzichtelijk en overzichtelijk voor DGVZ-medewerkers en andere belangstellenden. Dit doen wij door rubrieken aan te bieden over onderzoek, media, evenementen, opleidingen en nog meer.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: Maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Migration Moves
Digitale versie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift
Afzender: Ministerie van Defensie
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Defensie, Magazines
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Militair Rechtelijk Tijdschrift
Een nieuwsbrief met actuele en relevante informatie met betrekking tot rechtsstaatsopbouw in het buitenland door Nederlandse experts op het brede werkterrein van Veiligheid en Justitie. Doelgroep: Rijksambtenaren, NGOs en geïnteresseerden
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: elk kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rechtsstaatsopbouw Veiligheid en Justitie
Het MIRT-Onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA) is één van de acht projecten die onderdeel zijn van de Meer Bereiken-aanpak. Het onderzoek richt zich grofweg op de corridor Alkmaar – Haarlem – Amstelveen, met als belangrijke verbinding de A9. De geconstateerde knelpunten uit de MONA-studie vormen de start van dit onderzoek. Het primaire doel is het zoeken naar oplossingen van de bereikbaarheidsknelpunten.
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: Iedere 3-6 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: MIRT-Onderzoek Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam (NowA)
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: Kwartaal
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Modernisering Wetboek van Strafvordering
tbv informeren stakeholders
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 10 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nationale omgevingsvisie
De nieuwsbrief nationale politie is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 13 keer per jaar
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nationale politie
Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? Zeker is dat er steeds meer aandacht komt voor de vele kansen die de natuur de mens biedt. Denk bijvoorbeeld aan wateropvang in natuurgebieden en bestuiving van landbouwgewassen door bijen. Omgekeerd kan de mens zich van die diensten verzekeren door in de natuur te investeren. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen. Het PBL werkt voor NKN nauw samen met Wageningen UR, IVM Institute for Environmental Studies, Deltares en CLM. In de nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws van het programma!
Afzender: Planbureau voor de Leefomgeving
Frequentie: onregelmatig
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Natuurlijk Kapitaal Nederland
Het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen bericht een keer in de twee maanden over recente en actuele gebeurtenissen.
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: 1x per twee/drie maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NCP Actueel
Als u op de hoogte wilt blijven van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dan kunt u zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief. U krijgt dan bericht wanneer er een nieuwe publicatie verschijnt.
Afzender: Sociaal en Cultureel Planbureau
Frequentie: Ca. 45 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwe publicatie SCP
Nieuwsbrief voor Nederlanders in Gambia, Guinee, Guinee-Bissau, Mauritanië, Kaapverdië en Senegal .
Afzender: Koninkrijk der Nederlanden
Frequentie: eens per 2 maanden
Thema: Familie, jeugd en gezin, Immigratie, integratie en inburgering, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuws van de Nederlandse ambassade in Dakar
Het CRa adviseert het Rijk gevraagd en ongevraagd over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de complete stad tot een betere delta en de energietransitie.
Afzender: Rijksoverheid
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief - College van Rijksadviseurs
De Nieuwsbrief (DI&)I-Plan geeft maandelijks informatie over en ontwikkelingen rondom de uitvoering van het I-Plan binnen VenJ, daar aan gelieerde ontwikkelingen, en nieuws vanuit de directie Informatisering & Inkoop (DI&I).
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 1 keer per maand
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief (DI&)I-Plan
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Lerarenregister.
Afzender: CIBG
Frequentie: 8x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief aanbieders Lerarenregister
Nieuws over subsidies en regelingen die worden uitgevoerd door het Agentschap SZW.
Afzender: Agentschap SZW
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Agentschap SZW
Bureau ABD verstuurt wekelijks een nieuwsbrief. U kunt deze nieuwsbrief ontvangen als relatie van Bureau ABD of als geïnteresseerde. In de nieuwsbrief vindt u voornamelijk nieuwe vacatures, benoemingen binnen de Rijksoverheid en de Nationale Politie en carrièrestappen van ABD-managers buiten de Rijksoverheid. Daarnaast vindt u in de nieuwsbrief regelmatig informatie over interessante bijeenkomsten.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: Wekelijks
Thema: Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst
Nieuws- en persberichten van de Algemene Rekenkamer
Afzender: Algemene Rekenkamer
Frequentie: Ongeveer 40 per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer
Het Antennebureau, informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes, besteedt in haar nieuwsbrief aandacht aan een actueel onderwerp in relatie tot antennes. Daarnaast doet ze melding van haar cursussen, voorlichtingen en de nieuwe antennetotalen.
Afzender: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Antennebureau
Informeren over het toezicht op de informatievoorziening.
Afzender: Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
Frequentie: 2x per maand
Thema: Burgerschap, Democratie, Financiën, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Archieven
Het consulaat-generaal te München geeft regelmatig een kort overzicht van nieuws en activiteiten op het gebied van automotive en (e)mobility in Duitsland. We horen graag meer over uw ervaringen met deze of andere hightech sectoren. Vooral de kansrijke regio Zuid-Duitsland biedt volop mogelijkheden. Helpt u ons de BV Nederland goed voor het voetlicht te brengen?
Afzender: Koninkrijk der Nederlanden
Frequentie: 4 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland
Het BIG-register houdt u regelmatig op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met het BIG-nieuws.
Afzender: CIBG
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief BIG-register
Deelnemers en geïnteresseerden structureel op de hoogte houden van nieuws, belangrijke wijzigingen, aanbestedingen en overige items mbt de Categorie Datacenters
Afzender: Dienst Uitvoering Onderwijs
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Categorie Datacenters
Met deze nieuwsbrief houden wij geïnteresseerden op de hoogte van beleidsontwikkelingen, praktijkervaringen en ander nieuws over digitale toegankelijkheid.
Afzender: Logius
Frequentie: Driemaandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief DigiToegankelijk
nieuwsbrief Doc-Direkt gericht aan interne medewerkers en externe relaties binnen het rijk
Afzender: Doc-Direkt
Frequentie: om de week
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Economie en ondernemen, Financiën, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Doc-Direkt
In de nieuwsbrief Eerlijk, Gezond en Veilig Werk is meer te lezen over de ontwikkelingen binnen het programma. Ook zijn er instrumenten te vinden die kunnen helpen het arbobeleid binnen de organisatie te optimaliseren.
Afzender: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Frequentie: 1x per kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bouwen, wonen en leefomgeving, Defensie, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Eerlijk, Gezond en Veilig Werk
Deze nieuwsbrief EVOA brengt nieuws en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van EVOA-vergunningverlening.
Afzender: Inspectie Leefomgeving en Transport
Frequentie: 1 keer per 3 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief EVOA
Nieuwsbrief voor de externe relaties van FMH
Afzender: FMHaaglanden
Frequentie: 1 x per twee maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief FMHaaglanden
De Nieuwsbrief Innovatie-estafette geeft nieuws op het gebied van (Nederlandse) innovatie en informatie over het tweejaarlijks evenement Innovation Expo. Op 4 oktober vindt de 7e editie van de Innovation Expo plaats in Rotterdam in de RDM Onderzeebootloods. Het evenement heeft als titel Global challenges, Dutch solutions en toont innovaties op het gebied van circulaire economie, energie, water, mobiliteit, de gebouwde omgeving, voedsel, gezondheid (niet gezondheidszorg) en sleuteltechnologiën en trekt enkele duizenden bezoekers.
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: maandelijks
Thema: Achtergrond energiebesparing, Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Energiebesparing internationaal, Energiebesparing woonconsument, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Innovatie-estafette
In deze nieuwsbrief vindt u het actuele nieuws over archieven, archeologie, collecties en cultuurgoederen.
Afzender: Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
Frequentie: 4
Thema: Cultuur, sport en vrije tijd, Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
Middels deze nieuwsbrief wordt men op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws van het IUC VenJ. Het IUC bestaat uit vier afdelingen.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 1 x per maand
Thema: Familie, jeugd en gezin, Immigratie, integratie en inburgering, Onderwijs en wetenschap, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief IUC JenV
De nieuwsbrief van IUC-Noord houdt u periodiek op de hoogte van de laatste nieuws en ontwikkelingen binnen SSO-Noord op het gebied van inkoop
Afzender: Dienst Uitvoering Onderwijs
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief IUC-Noord
Maandelijkse nieuwsbrief naar stakeholders
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 1 x per maand
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Justis
In deze nieuwsbrief lees je wat er nu speelt in de toekomstverkenning 'Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering'.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Gezondheid en zorg, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief 'Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering'
Het programmateam LVO van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail wil de doelpgroep op regelmatige basis informeren over nieuwe ontwikkelingen. Met het uitbrengen van het programmaplan is de voorbereidende fase afgerond en is het programma in de meer uitvoerende fase gekomen. De overwegaanpak vraagt een vernieuwende benadering, gebaseerd op een integrale probleemanalyse gericht op de gebruikers, en op meer samenwerking tussen alle relevante partijen. De doelgroep bestaat uit decentrale overheden, wegbeheerds, ProRail, specilisten en medewerkers binnen het ministerie van IenM die betrokken zijn bij overwegen.
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: Zo vaak als nodig is
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het Lerarenregister.
Afzender: CIBG
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Lerarenregister
Het Consulaat-Generaal te München geeft regelmatig een kort overzicht van het Duitse nieuws over de machinebouwsector, met een versterkte focus op Zuid-Duitsland.
Afzender: Koninkrijk der Nederlanden
Frequentie: 4 keer per jaar
Thema: Economie en ondernemen
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Machinebouw Duitsland
U ontvangt elke maandag de belangrijkste nieuwsberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 1 keer per week
Thema: Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
U ontvangt elke woensdag de belangrijkste nieuwsberichten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Afzender: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Frequentie: 1 keer per week
Thema: Economie en ondernemen
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief ministerie van Economische Zaken en Klimaat
U ontvangt de belangrijkste nieuwsberichten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Afzender: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Frequentie: 2-3 keer per maand
Thema: Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De Monitor Langdurige Zorg (MLZ) is de plek waar betrouwbare en samenhangende cijfers over de langdurige zorg te vinden zijn. Dit zijn cijfers over zowel indicatie en gebruik van langdurige zorg, als cijfers over uitgaven, volume en eigen bijdragen. De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties die op de MLZ zijn verschenen.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: twee keer per jaar
Thema: Financiën, Gezondheid en zorg
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg
Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij het Nationaal Archief. Onderwerpen: e-depot, digitalisering, informatievoorziening, duurzaam beheren. Voor: overheidsorganisaties, archiefinstellingen en andere geinteresseerden.
Afzender: Nationaal Archief
Frequentie: 6 x per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Burgerschap en Informatiebeleid, Democratie, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Immigratie, integratie en inburgering, Onderwijs en wetenschap, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Nationaal Archief
Veilig wonen, werken en naar school in het aardbevingsgebied. Dat is het uitgangspunt van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). NCG werkt aan het versterken van woningen en gebouwen. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. Dit alles om te bouwen aan een kansrijk Groningen.
Afzender: Nationaal Coördinator Groningen
Frequentie: Minimaal 4 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Nationaal Coördinator Groningen
Deze nieuwsbrief van Octrooicentrum Nederland bevat informatie over actuele ontwikkelingen in de administratieve processen op het gebied van octrooiregistratie en octrooibeheer.
Afzender: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Frequentie: 3 a 4 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Octrooiregistratie
Deze nieuwsbrief is voor alle professionals die zich binnen hun werk bezig houden met thema's als huwelijksdwang, achterlating en eerwraak. Zo is er aandacht voor (beleids)ontwikkelingen rondom deze thematiek, good practices en relevante bijeenkomsten die landelijk worden georganiseerd.
Afzender: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Frequentie: 1 keer per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Onderwijs en wetenschap, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Platform Eer en Vrijheid
Met deze maandelijkse nieuwsbrief houdt de stuurgroep van de proeftuin Screening & Diagnostiek regio Rotterdam betrokkenen en belanghebbenden op de hoogte van de voortgang van de proeftuin. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de verschillende instanties die betrokken zijn bij de proeftuin of die in de proeftuin zijn vertegenwoordigd.
Afzender: Dienst Justitiële Inrichtingen
Frequentie: Maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Proeftuin Screening & Diagnostiek, regio Rotterdam
Nieuwsbrief voor professionals over de aanpak van jeugdcriminaliteit. De nieuwsbrief gaat in op (voorgenomen) beleid en de uitvoering ervan in de praktijk. De nieuwsbrief is zowel op papier als digitaal beschikbaar.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 4 keer per jaar
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Programma Aanpak jeugdcriminaliteit
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is sinds oktober 2016 actief in heel Nederland met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), en vanaf 1 oktober 2019 als het Programma Gelijke Kansen. Via de nieuwsbrief van het programma blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: 1 keer per maand
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Gelijke Kansen Alliantie
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle betrokken binnen DJI en alle ketenpartners die betrokken zijn bij re-integratie van (ex-)gedetineerden. In de nieuwsbrief worden actuele zaken gemeld.
Afzender: Dienst Justitiële Inrichtingen
Frequentie: tweemaandelijks
Thema: Aangifte geboorte en naamskeuze kind, Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Re-integratie (ex-)gedetineerden
Nieuwsbrief over het interdepartementale programma Rijk aan Informatie dat toewerkt naar een robuuste en flexibele informatiehuishouding van het Rijk.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding
De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt straks niet langer meer dwars door Badhoevedorp, maar komt 600 meter vanaf de rand van de bebouwing te liggen. Gereed: verwachting 2018
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per maand
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat - A9 Omlegging Badhoevedorp
Info voor stakeholders (over peilbesluit)
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x pj
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Peilbesluit Ijsselmeergebied
Nieuwsbrief over project ViA15. Dit project houdt het volgende in: het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 twaalf kilometer doortrekken en aansluiten op de A12. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4 tot 6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A12/A15: Ressen - Oudbroeken (ViA15)
De aanleg van de nieuwe verbindingsweg A13/A16 kan een oplossing bieden voor de drukte en files. Start: 2012
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A16 Rotterdam
Rijkswaterstaat onderzoekt welke oplossing het meest duurzaam is en de doorstroming verbetert op de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder. Nu én in de toekomst.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A27 Houten - Hooipolder
Op de A1 en A27 staan ’s ochtends en ’s avonds regelmatig files. Naar verwachting zal de verkeerssituatie verslechteren als er niets gedaan wordt. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de A27 en A1 tussen Utrecht-Noord, Knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A27/A1: Utrecht-Noord - Knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten
Op de Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen. Hierdoor ontstaan problemen, zoals files, geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. Tijdens de planstudie Ring Utrecht worden hiervoor oplossingen onderzocht.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A27/A12 Ring Utrecht
De regio Den Haag (Haaglanden) moet een aantrekkelijk gebied blijven voor inwoners en bedrijven. Om dat te realiseren, is het belangrijk dat de regio goed bereikbaar blijft. Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in de regio Haaglanden nemen daarom een aantal maatregelen op de A4 en de N14.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 keer per 2/3 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A4 Haaglanden – N14
De Blankenburgverbinding verbindt de A15 Maasvlakte/Mainport Rotterdam met de A20 Westland/Haaglanden.Hiermee verbetert Rijkswaterstaat de bereikbaarheid van Rotterdam.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Blankenburgverbinding
Omwonenden op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de Coenbrug. Denk aan de stand van zaken, werkzaamheden, achtergrondinfo, et cetera.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4-6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A8/Coenbrug
Intelligente Transport Systemen (ITS) ontwikkelen zich de komende jaren verder en bieden kansen voor weggebruikers, wegbeheerders en het Nederlandse bedrijfsleven. Rijkswaterstaat werkt momenteel aan de invoering van 2 coöperatieve ITS diensten: ‘waarschuwen bij wegwerkzaamheden’ en ‘sensordata uit voertuigen’.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per 6 weken
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Coöperatieve ITS Corridor
Nieuws voor omwonenden en belanghebbenden over het project Dijkversterking Vlieland (verkenningsfase)
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per 6 weken
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Dijkversterking Vlieland
Rijkwaterstaat richt de Heesseltsche uiterwaarden opnieuw in. Zo verkleinen we de kans op overstromingen en ontwikkelen we nieuwe natuur.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Herinrichten Heesseltsche Uiterwaarden
De Afferdense en Deestse Waarden vormen een gebied langs de Waal van 3 km. Rijkswaterstaat richt dit gebied opnieuw in, samen met lokale overheden en Staatsbosbeheer.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden
Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Kaderrichtlijn Water Midden Nederland
Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers langs de Beneden-Lek bij Bergambacht. Dit zorgt voor een vlottere en veilige doorstroming van beroepsvaart op de Lek en voldoende rustplaatsen voor binnenvaartschippers.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3 tot 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht
De Kaderrichtlijn Water moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Ook in Zuid-Holland.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Zuid-Holland
Het project Modernisering ObjectenBediening Zeeland (MOBZ) staat voor de realisatie van centrale 24- uursbediening van alle sluizen en bruggen in beheer van Rijkswaterstaat Zeeland.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ)
De drukke N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Voor een betere doorstroming passen we de weg aan tot een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken. Ook verminderen we het aantal oversteken en vervangen deze voor een deel door ongelijkvloerse kruisingen. Zo creëren we een veiligere verkeerssituatie.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 2-3 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat N35 Nijverdal-Wierden
Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel. Met de realisatie van aanlegplaatsen waarborgt Rijkswaterstaat een veilige scheepvaart.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Overnachtingshaven Giesbeek
Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe overnachtingsplaatsen voor binnenschippers in het gebied rond Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Overnachtingsplaatsen Merwede
Via deze nieuwsbrief willen wij namens het BIK-programma de stakeholders informeren: status programma, persoonlijke ervaringen (team en districten) en algemene informatie m.b.t. Industriële Automatisering.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4-6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat programma BIK
De waterveiligheid op Marken, een schiereiland in het Markermeer, voldoet niet aan de eisen. Daarom startten we de pilot Meerlaagsveiligheid Marken, waarbij we vanuit 3 lagen aan de bescherming tegen het water werken.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Rijkswaterstaat Project Dijkversterking Marken
Rijkswaterstaat verbetert de doorstroming van de scheepvaart met de aanleg van een 3e kolk in de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat project Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
De Noordersluis bij IJmuiden bereikt in 2029 het einde van de technische levensduur. Ook is de sluis te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen. Daarom bouwt Rijkswaterstaat een nieuwe, grotere zeesluis bij de ingang van het Noordzeekanaal.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 keer per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Project Nieuwe Grote Zeesluis IJmuiden
Het stuwensemble Nederrijn en Lek zorgt voor voldoende (zoet) water in het rivierengebied en het IJsselmeer en vlotte en veilige scheepvaart in de Rijntakken Nederrijn en Lek, en IJssel. Om te zorgen dat de stuwen veilig en betrouwbaar blijven werken, voert Rijkswaterstaat een renovatie uit.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per kwartaal
Thema: Aanpak fraude met belastingen en toeslagen, Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek
Rijkswaterstaat breidt de A1 en A6 tussen Diemen en Almere Havendreef uit. Deze uitbreiding maakt deel uit van de aanpak van het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A1/A6 Diemen - Almere Havendreef
In 2017 is Rijkswaterstaat begonnen met de verbreding van de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. De werkzaamheden aan de A6 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per maand
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost
Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht verbreden. Een deel van de weg leggen we verdiept aan, met 2 overkappingen.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A9 Badhoevedorp – Holendrecht
Rijkswaterstaat legt op de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg) extra rijstroken en een tunnel aan. Dit project maakt deel uit van de uitbreiding van het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)
Rijkswaterstaat breidt de A1 en A6 tussen Diemen en Almere Havendreef uit. Deze uitbreiding maakt deel uit van de aanpak van het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per 2 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
Nieuws vanuit het werkveld strategische verkenningen.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Strategische Verkenningen
Rijkswaterstaat heeft onderzocht hoe de doorstroming op de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Beekbergen op korte termijn te verbeteren is. We zochten naar oplossingen die vrij snel uitgevoerd kunnen worden. Hiermee bereiken we een betere doorstroming op knooppunt Beekbergen en minder files op het traject.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per 2 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: RWS nieuwsbrief Uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo
Rijkswaterstaat verbreedt de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken voor betere doorstroming. Een betere doorstroming is van groot economisch belang voor dit gebied.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief A2 verbreding het Vonderen Kerensheide
Het Wilhelminakanaal verbreden en verdiepen we bij Tilburg over een lengte van 4 kilometer. Naast de huidige sluis III wordt een nieuwe sluis gebouwd. Ook komt er een zwaaikom, waar schepen kunnen keren.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg
Tussen de Pannerdensche Kop en IJsselkop verlaagt Rijkswaterstaat kribben en een aantal gestrekte oevers. Hierdoor vindt het water gemakkelijker zijn weg, terwijl de vaargeul behouden blijft. Door de maatregel daalt de waterstand bij zeer hoogwater met 4 cm.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: variabel
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat verlaging van kribben en oevers langs Pannerdensch Kanaal
Tot medio 2020 versterkt Rijkswaterstaat de Houtribdijk tussen IJsselmeer en Markermeer, zodat deze dijk weer lang meekan en grotere stormen kan weerstaan. We versterken de Houtribdijk deels met zandige oevers en deels met breuksteen. De Houtribdijk is cruciaal voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied en verbindt Lelystad en Enkhuizen.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: Vier keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Versterking Houtribdijk
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de zakelijke partners van Rijkswaterstaat.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie
Nieuwsbrief bestemd voor partijen in de spoorgoederenvervoer
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: 4 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Spoorgoederenvervoer
Via deze nieuwsbrief informeren we onze (potentiële) klanten over de producten en diensten van SSC-I en de nieuwtjes en trends op ons vakgebied.
Afzender: Dienst Justitiële Inrichtingen
Frequentie: 4 keer per jaar
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief SSC-I
Communiceren over de onderwerpen waar het SEE mee bezig is, onder meer MKBA gerelateerd, organisatiewijzigingen, evenementen. verspreiden van het MKBA gedachtengoed onder niet-economisch geschoolden.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Financiën, Economie en ondernemen
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Steunpunt Economische Expertise (SEE)
Maarliefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Dat heeft grote gevolgen, ook op de werkvloer. Binnen het Taalakkoord maken organisaties Nederlandse taalbeheersing tot prioriteit op de werkvloer. Deze nieuwsbrief is de spil in alle communicatie voor partners en geïnteresseerden van het Taalakkoord. Met deze brief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het Taalakkoord. Daarnaast vindt u goede voorbeelden, interviews en handige tips om taal op uw werkvloer belangrijk te maken.
Afzender: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Frequentie: 4 - 6 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Burgerschap en Informatiebeleid, Bestuur, Democratie, Financiën, Immigratie, integratie en inburgering, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Taalakkoord
Nieuws over de Transitie Proefdiervrije Innovatie
Afzender: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Frequentie: 4 tot 6 keer per jaar
Thema: Kunst en cultuur, Media en publieke omroep, Onderwijs en wetenschap, Vrouwenemancipatie, Wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie
Externe nieuwsbrief VijfKeerBlauw
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: Maandelijks
Thema: Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief VijfKeerBlauw
Nieuwsbrief voor overheidswerkgevers over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 10 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bouwen, wonen en leefomgeving, Defensie, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Wnra
Elk kwartaal geeft de Directie Informatievoorziening de Nieuwsflits uit met daarin een overzicht van de actuele projecten, uitgevoerd voor de verschillende organisatie-onderdelen van DJI.
Afzender: Dienst Justitiële Inrichtingen
Frequentie: Elk kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Defensie, Democratie, Financiën, Magazines, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsflits Directie Informatievoorziening
Hoe maken we het mkb sterker? Met het MKB-actieplan werken we daar aan. Volg op sociale media #NLonderneemt en #MKBactieplan en bekijk de YouTube-serie NLonderneemt. In deze nieuwsflits praten we u een paar keer per jaar bij.
Afzender: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Frequentie: 4 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Kunst en cultuur, Magazines, Media en publieke omroep, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Vrouwenemancipatie, Werk en loopbaan, Wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsflits MKB-actieplan
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de nieuwsberichten op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - Algemeen nieuws
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de berichten import veterinair online (IVO) op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - bericht import veterinair online (IVO)
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen consumentenartikelen op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding consumentenartikelen
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen export fytosanitair op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding export fytosanitair
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen export veterinair op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding export veterinair
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen import levensmiddelen op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding import levensmiddelen
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen import veterinair op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding import veterinair
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen invasieve exoten op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding invasieve exoten
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmelding plantenziekten en plagen op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding plantenziekten en plagen
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen veehouderij, veetransporten op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding veehouderij, veetransporten
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de vakmeldingen voedselveiligheid op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Voeding
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - vakmelding voedselveiligheid
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de veiligheidswaarschuwingen - food op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Gezondheid en zorg, Media en publieke omroep, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Voeding
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - veiligheidswaarschuwingen - food
Bezoekers van de NVWA website kunnen geattendeerd worden op de veiligheidswaarschuwingen - non food op www.nvwa.nl via deze abonneerservice
Afzender: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Media en publieke omroep, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - veiligheidswaarschuwingen - non food
De nieuwsbrief informeert geïnteresseerden over nieuwe cijfers en trends op het gebied van onderwijs, cultuur, media, wetenschap en emancipatie.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: Wanneer nieuwe cijfers beschikbaar zijn
Thema: Kunst en cultuur, Media en publieke omroep, Onderwijs en wetenschap, Vrouwenemancipatie, Wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: OCW | Trends & Cijfers
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijstoezicht in Nederland. Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.
Afzender: Inspectie van het Onderwijs
Frequentie: Op basis van actualiteit
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Onderwijsinspectie - Algemeen nieuws
Informeren van instellingen in het hoger onderwijs over themaonderzoeken en ontwikkelingen in het onderwijstoezicht.
Afzender: Inspectie van het Onderwijs
Frequentie: 2 à 3 keer per jaar
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Onderwijsinspectie – Hoger onderwijs
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (tweedelijns) toezicht op de kinderopvang.
Afzender: Inspectie van het Onderwijs
Frequentie: 2 à 3 keer per jaar
Thema: Familie, jeugd en gezin, Immigratie, integratie en inburgering, Onderwijs en wetenschap, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Onderwijsinspectie – Kinderopvang
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het middelbaar beroepsonderwijs.
Afzender: Inspectie van het Onderwijs
Frequentie: 4 à 5 keer per jaar
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Onderwijsinspectie – Middelbaar beroepsonderwijs
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht op het Nederlands onderwijs in het buitenland.
Afzender: Inspectie van het Onderwijs
Frequentie: 2 keer per jaar
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Onderwijsinspectie – Nederlands onderwijs in het buitenland
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs(toezicht) in het primair onderwijs. Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.
Afzender: Inspectie van het Onderwijs
Frequentie: 4 à 5 keer per jaar
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Onderwijsinspectie – Primair onderwijs
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het speciaal onderwijs.
Afzender: Inspectie van het Onderwijs
Frequentie: 4 à 5 keer per jaar
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Onderwijsinspectie – Speciaal onderwijs
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.
Afzender: Inspectie van het Onderwijs
Frequentie: 2 keer per jaar
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Onderwijsinspectie – Toezicht op de samenwerkingsverbanden
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in de voor- en vroegschoolse educatie.
Afzender: Inspectie van het Onderwijs
Frequentie: 2 keer per jaar
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Onderwijsinspectie – Voor- en vroegschoolse educatie
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het voortgezet onderwijs.
Afzender: Inspectie van het Onderwijs
Frequentie: 4 à 5 keer per jaar
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Onderwijsinspectie – Voortgezet onderwijs
Nieuwsmail interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Over ontwikkeling Omgevingswet, Crisis- en herstelwet en vernieuwing omgevingsrecht.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: Varieert
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Oog op de Omgevingswet
Met deze nieuwsbrief volgt u de voortgang van het actieplan Ouderen in veilige handen. Wanneer ouderen afhankelijk zijn van de zorg van anderen, moeten zij zich veilig voelen én veilig zijn. Of zij nu door hun partner, een familielid, een vrijwilliger of professional worden verzorgd. Nog te vaak is dat niet het geval. In het actieplan staat hoe de overheid ouderenmishandeling wil bestrijden.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: 6 keer per jaar
Thema: Familie, jeugd en gezin
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Veilig ouder worden
De nieuwsbrief informeert maandelijks alle scholen die deelnemen aan de pilot Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) over de ontwikkelingen rondom de DTT. De nieuwsbrief bevat inhoudelijke informatie over de opzet van de DTT. Daarnaast worden scholen ook voorzien van alle praktische informatie die nodig is om de DTT af te kunnen nemen op school.
Afzender: College voor Toetsen en Examens
Frequentie: Eens per maand
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Pilot DTT
Nieuwsbrief over publiek-private samenwerking (PPS) bij het Rijk. U blijft op de hoogte van lopende en te starten PPS-projecten. U ontvangt aankondigingen van evenementen. En de nieuwsbrief attendeert u op belangrijke publicaties.
Afzender: Ministerie van Financiën
Frequentie: 10 tot 12 keer per jaar
Thema: Economie en ondernemen
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: PPS Post
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van beleidsontwikkelingen in het primair onderwijs. En de uitvoering hiervan. Het is een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: 10 keer per jaar (niet in de zomervakantie)
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Primair onderwijs
VenJ is samen met de ketenpartners een programma gestart om het aantal onvindbare veroordeelden sterk terug te brengen. Hierbij zijn veel partners van buiten VenJ betrokken. Om deze betrokkenheid te versterken is het van belang hen periodiek te informeren over de voortgang.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: Ongeveer 1 x per maand
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Programma (on)vindbare veroordeelden
Informeren over ontwikkelingen omgevingsveiligheid en geven van inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Doelgroepen: Ambtenaren bij lokale overheden, bezig met (implementatie en uitvoering) van omgevingsveiligheid. Voorbeelden van de inhoud: Interviews met deskundigen met praktijkvoorbeelden, delen van relevante mijlpalen en inhoud van het programma Modernisering Omgevingsveiligheid.
Afzender: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frequentie: 1x in de maand
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Programma Modernisering Omgevingsveiligheid
Nieuwsbrief ter bevordering van bekendheid Programma Rijksbrede Kunstvoorziening en ter kennisgeving van maandelijkse nieuwsitems.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Programma Rijksbrede Kunstvoorziening
Een update naar betrokken partijen over de voortgang van het programma.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 2 maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Programma Tolken in de Toekomst
Hoewel al sinds 1995 pogingen worden gedaan telehoren toe te passen in het strafrecht, heeft dit nog altijd niet tot een vanzelfsprekendheid geleid. Vanuit een bezuinigingsopgave en de gedachtegang dat videoconferentie past bij deze tijd, heeft VenJ besloten zich opnieuw in te spannen om van telehoren een succes te gaan maken. Doel: Informeren over de voortgang en inhoud van het project. Doelgroep: Min. V&J, rechtspraak, DJI, DV&O, OM, Politie e.a. Voorbeelden: -implementatie -telehoorlocaties (welke rechtbanken en PI's) -inhoud telehoren -voortgang van het proces
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: maandelijks
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Project Telehoren
U ontvangt de belangrijkste nieuwsberichten van het kabinet.
Afzender: Ministerie van Algemene Zaken
Frequentie: (vrijwel) dagelijks op werkdagen, en daarbuiten bij 'breaking news'
Thema: Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Regeringsnieuws
Door middel van deze nieuwsbrief informeert de directie Hoger Onderwijs stakeholders binnen het hoger onderwijs en het toeleverend onderwijs (vo en mbo) en andere belangstellenden over actuele ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking mbo-hbo en vo-ho.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Regionale samenwerking mbo-hbo en vo-ho
In deze nieuwsbrief ontvang je informatie over opleidingen en congressen van de rijksacademie, op het gebied van audit, financieel management, economie en bedrijfsvoering. Ben je werkzaam bij de rijksoverheid dan kun je deelnemen aan deze opleidingen.
Afzender: Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
Frequentie: wekelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Rijksacademie opleidingen en congressen
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) borgt een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten in Nederland. Deze nieuwsbrief bevat informatie over o.a. de Basisregistratie Personen, het stelsel reisdocumenten en fraudebestrijding.
Afzender: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Frequentie: Onregelmatig
Thema: Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens - Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en bevat informatie over het stelsel reisdocumenten.
Afzender: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Frequentie: Onregelmatig
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens - Nieuwsbrief reisdocumenten
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de medewerkers die zich bevinden binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Afzender: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Frequentie: Onregelmatig
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens - Nieuwsbrief reisdocumenten (Caribische landen en Caribisch Nederland)
Nieuwsbrief voor aanleverende instanties die handhaven op feitgecodeerde zaken zoals gemeentes, waterschappen en vervoersorganisaties.
Afzender: Centraal Justitieel Incassobureau
Frequentie: 1 x per 6 weken
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Samenwerken met het CJIB
Via de Signalering wordt melding gemaakt van alle in het Staatsblad en in de Staatscourant gepubliceerde regelgeving en circulaires op het gebied van Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: ten minste drie maal per jaar
Thema: Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk
De nieuwsbrief van SSO-Noord houdt u maandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen SSO-Noord en geeft regelmatig de laatste updates op het vlak van klantmetingen, resultaten en (toekomstige) projecten.
Afzender: Dienst Uitvoering Onderwijs
Frequentie: 6x per jaar (1x in de twee maanden)
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: SSO-Noord Nieuwsbrief
Relatiemagazine voor de strafrechtketen. Geproduceerd door en voor ketenprofessionals. Afzender: directie strafrechtketen, ministerie van Veiligheid en Justitie Frequentie: 4x per jaar Thema: samenwerken in de strafrechtketen
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 4
Thema: Openbare orde en veiligheid
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Strafrechtketen
Laatste strategische en economische ontwikkelingen die het werkveld van BZK raken.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: eens per 3 weken
Thema: Aangifte geboorte en naamskeuze kind, Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: De toekomst en BZK
Deze uitnodiging is bedoeld voor iedereen die werkt met jongeren en vragen heeft over de Verklaring Omtrent het Gedrag.
Afzender: Dienst Justis
Frequentie: Eenmalig
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Uitnodiging voorlichting "Verklaring Omtrent het Gedrag voor jongeren"
Nieuwflits van Agenda Stad naar alle geïnteresseerden.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 1x per maand
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Update Agenda Stad
With this e-zine you can follow the latest news from the EU Urban Agenda. Goal of this agenda is to make EU policy more urban friendly. The thematic Partnerships are a key delivery mechanism within the EU Urban Agenda, where cities, EU Member States and the European Commission work together to strengthen the urban dimension in policy design.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: M
Thema: Aangifte geboorte en naamskeuze kind, Aanpak fraude met belastingen en toeslagen, Abortion, Achtergrond energiebesparing, Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Energiebesparing internationaal, Energiebesparing woonconsument, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Update EU Urban Agenda
Nieuwsbrief over veiligheidsbeleid.
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Veilige wereld, veilig Nederland
Nieuwsbrief voor professionals over versterking van vreemdelingentoezicht en handhaving.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: minimaal 4 keer per jaar
Thema: Immigratie, integratie en inburgering
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Versterking Vreemdelingentoezicht en Handhaving
Externe nieuwsbrief voor bestuurlijke partners, stakeholders en belanghebbenden om de voortgang van het actieprogramma Volwaardig leven inzichtelijk te maken.
Afzender: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Frequentie: 1 keer per trimester
Thema: Gezondheid en zorg
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Volwaardig leven
Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij in gesprek met organisaties en professionals in en rond het stelsel Rechtsbijstand om gezamenlijk tot breed gedragen voorstellen voor verbetering te komen. Via deze nieuwsbrief houden we hen op de hoogte van de voortgang.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: maandelijks
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Voortgangsbericht Programma Rechtsbijstand
Met deze nieuwsbrief houdt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap u op de hoogte van beleidsontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. En de uitvoering ervan.
Afzender: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie: 10 keer per jaar (niet in de zomervakantie)
Thema: Onderwijs en wetenschap
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Voortgezet Onderwijs
Gezamenlijk magazine van COA, IND en DT&V. Over het werk en ontwikkelingen in de vreemdelingenketen en op het gebied van het vreemdelingenbeleid.
Afzender: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie: 6 x per jaar
Thema: Defensie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: VreemdelingenVisie
DWH organiseert een VS seminar in het voorjaar 2018 en wil hiervoor alle PhD studenten uitnodigen die een onderzoek schrijven gerelateerd aan trans-Atlantische betrekkingen
Afzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frequentie: 3
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: VS seminar
WeerbaarNL is de nieuwsbrief van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ons actuele aanbod op het gebied van trainingen, ondersteuningsmiddelen en publicaties. Ook vind u in onze nieuwsbrief goede voorbeelden van het omgaan met radicalisering, extremisme en sociale spanningen in de Nederlandse samenleving.
Afzender: Expertise-unit Sociale Stabiliteit
Frequentie: Eens per kwartaal
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: WeerbaarNL
De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting en beperkt de financiële risico's. Deze nieuwsbrief brengt actualiteiten en praktijkverhalen rond sociale huisvesting.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 6 keer per jaar (+ eventueel extra thema-edities bij mijlpalen)
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Woningmarktbeleid
Nieuwsbrief over de leefbaarheid van onder andere wijken, dorpen, steden en regio’s. Bijvoorbeeld aandachtswijken en krimpgebieden. De nadruk ligt op de eigen kracht van de bewoners en de economische kansen in die gebieden. De nieuwsbrief bevat niet alleen het laatste nieuws, maar ook goede voorbeelden, interviews en achtergronden. De nieuwsbrief is vooral bestemd voor wijkprofessionals, overheden, maatschappelijke organisaties en onderzoekers.
Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie: 1 keer per 2 weken
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Woon- en leefomgeving
Met de nieuwsbrief van de WRR blijft u op de hoogte van nieuwe publicaties, onderwerpen, lezingen en organisatienieuws.
Afzender: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Frequentie: Ca. 8 keer per jaar
Thema: Arbeidszaken Publieke Sector, Bestuur, Bouwen, wonen en leefomgeving, Burgerschap, Burgerschap en Informatiebeleid, Cultuur, sport en vrije tijd, Defensie, Democratie, Economie en ondernemen, Familie, jeugd en gezin, Financiën, Gezondheid en zorg, Immigratie, Immigratie, integratie en inburgering, Magazines, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk, Werk en loopbaan
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: WRR-Nieuwsbrief

Voer uw e-mailadres in en meld u aan

Velden met een * zijn verplicht

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: ‘naam@domein.nl’
Vul hier het antwoord op de som in cijfers in. Deze vraag is een controle of het formulier wordt ingevuld door een persoon en niet door een robot. Dit voorkomt het verspreiden van ongewenste e-mail.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken gebruikt uw gegevens om u per e-mail edities te sturen van nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft opgegeven. Uw gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft/afmeldt. Uw gegevens worden gedeeld met onze e-maildienstverlener voor het daadwerkelijk versturen van de mail.

Niet gevonden wat u zocht?

U kunt ook kiezen voor een e-mailattendering. U krijgt dan bericht wanneer nieuwsberichten, kamerstukken of andere documenten op de websites van de Rijksoverheid verschijnen.

Wilt u een nieuwsbrief opzeggen?

U kunt uw abonnementen beheren op de volgende pagina: